Profetene

Les Bibelen er en serie med forklarende film til hver bok i Bibelen. Her finner du videoene for det det gamle Israel kalte Nemi'im og som vi kaller Profetene. Vi skiller mellom de tidlige profetene; Josva - Andre Kongebok, og de sene profetene; Jesaja - Malaki.

Se filmene i Les Bibelen-serien


Overblikk: Josva

Se oversiktsvideoen vår om Josva som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Etter at Moses er død, blir Josva leder for Israelsfolket. De slår seg ned i landet som var lovet dem, hvor kananeerne nå bor.

Overblikk: Dommerne

Se oversiktsvideoen vår om Dommerne som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Dommerne vender israelittene seg bort fra Gud, og det får konsekvenser. Gud gir dem dommere, mens folket stadig på nytt gjør opprør, vender om og får gjenopprettet forholdet til Gud på nytt.

Overblikk: Første Samuelsbok

Se oversiktsvideoen vår om Første Samuelsbok som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Første Samuelsbok velger Gud motvillig ut konger til å herske over israelittene. Den første er en fiasko, men nummer to er en trofast erstatter.

Overblikk: Andre Samuelsbok

Se oversiktsvideoen vår om Andre Samuelsbok som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Andre Samuelsbok blir David Guds mest trofaste konge, men så gjør han opprør, og det fører til at familien og kongeriket hans sakte, men sikkert blir ødelagt.

Overblikk: Første og Andre Kongebok

Se oversiktsvideoen vår om Første og Andre Kongebok som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i bøkene. I Første og Andre Kongebok fører sønnen til David, Salomo, Israelsfolket inn i en storhetstid. Men så mislykkes han, og Israel føres inn i en borgerkrig, og det hele ender med ødeleggelse og eksil.

Overblikk: Jesaja 1-39 (Del 1 av 2)

Se oversiktsvideoen vår om Jesaja 1-39 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Jesaja kunngjør at Guds dom vil rense Israelsfolket og gjøre dem klare til kongen, Messias, og det nye Jerusalem kommer.

Overblikk: Jesaja 40-66

Se oversiktsvideoen vår om Jesaja 40-66 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Jesaja kunngjør at Guds dom skal rense Israelsfolket og gjøre dem klare til kongen, Messias, og det nye Jerusalem kommer.

Overblikk: Jeremia

Se oversiktsvideoen vår om Jeremia som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Jeremia kunngjør at Gud skal dømme Israel for syndene deres og sende dem til eksil i Babylon. Deretter opplever han alt dette forferdelige som han selv forutsa.

Overblikk: Esekiel 1-33 (Del 1 av 2)

Se oversiktsvideoen vår om Esekiel 1-33 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Midt i eksilet forkynner Esekiel at Israel har fortjent den dommen de fikk, og at Guds rettferdighet gir håp for fremtiden.

Overblikk: Esekiel 34-48 (Del 2 av 2)

Se oversiktsvideoen vår om Esekiel 34-48 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Midt i eksilet forkynner Esekiel at Israel har fortjent den dommen de fikk, og at Guds rettferdighet gir håp for fremtiden.

Overblikk: Hosea

Se oversiktsvideoen vår om Hosea som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Hosea anklager Israel for å bryte pakten de har med Gud, og advarer dem om hvilke tragiske konsekvenser som venter dem.

Overblikk: Joel

Se oversiktsvideoen vår om Joel som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Joel reflekterer over «Herrens dag» og hvordan sann omvendelse vil føre til den store fornyelsen som de andre profetene i Det gamle testamentet håper på.

Overblikk: Amos

Se oversiktsvideoen vår om Amos som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Amos anklager Israel for å bryte pakten de har med Gud, og retter søkelyset mot avgudsdyrkelsen deres som har ført til urett og at de fattige i samfunnet blir forsømt.

Overblikk: Obadja

Se oversiktsvideoen vår om Obadja som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Obadja kunngjør at Edom skal falle i Babylons hender, noe som er et bilde på hvordan Gud vil sørge for at alle stolte og voldelige riker skal falle.

Overblikk: Jona

Se oversiktsvideoen vår om Jona som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Fortellingen om Jona er en historie med flere lag om en opprørsk profet som forakter Gud fordi han elsker fiendene sine.

Overblikk: Mika

Se oversiktsvideoen vår om Mika som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Mika kunngjør at Guds rettferdighet vil skape en ny framtid med kjærlighet og trofasthet, i etterkant av Israels synd og eksil.

Overblikk: Nahum

Se oversiktsvideoen vår om Nahum som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Nahum fremstiller fallet til Nineve og Assyria som et bilde på at Gud kommer til å stå opp mot og ødelegge menneskenes voldelige riker.

Overblikk: Habakkuk

Se oversiktsvideoen vår om Habakkuk som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Habakkuk strever med å forstå Guds godhet midt i verdens ondskap og urettferdighet.

Overblikk: Sefanja

Se oversiktsvideoen vår om Sefanja som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Sefanja kunngjør at Gud skal rense Israel ved å dømme dem. Dommen skal fjerne ondskap og åpne opp for en ny framtid hvor alle mennesker kan leve i fremgang og fred.

Overblikk: Haggai

Se oversiktsvideoen vår om Haggai som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Haggai ber Israel til å være trofaste mot Gud etter at de har kommet ut av eksilet, og til å bygge opp igjen tempelet.

Overblikk: Sakarja

Se oversiktsvideoen vår om Sakarja som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Sakarjas syn gir håp for løftet om det framtidige Messiasriket, og han utfordrer Israel til å være trofaste mot Gud etter å ha kommet ut av eksilet.

Overblikk: Malaki

Se oversiktsvideoen vår om Malaki som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Malaki anklager Israel for å være egoistiske etter eksilet, og han kunngjør at Herrens dag skal rense Israel og gjøre dem klare til Guds rike.

Mer i BibleProject: