Profetene

Les Bibelen er en serie med forklarende film til hver bok i Bibelen. Her finner du videoene for det det gamle Israel kalte Nemi'im og som vi kaller Profetene. Vi skiller mellom de tidlige profetene; Josva - Andre Kongebok, og de sene profetene; Jesaja - Malaki.

Se filmene i Les Bibelen-serien


Overblikk: Josva

Se oversiktsvideoen vår om Josva som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Etter at Moses er død, blir Josva leder for Israelsfolket. De slår seg ned i landet som var lovet dem, hvor kananeerne nå bor.

Overblikk: Dommerne

Se oversiktsvideoen vår om Dommerne som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Dommerne vender israelittene seg bort fra Gud, og det får konsekvenser. Gud gir dem dommere, mens folket stadig på nytt gjør opprør, vender om og får gjenopprettet forholdet til Gud på nytt.

Overblikk: Første Samuelsbok

Se oversiktsvideoen vår om Første Samuelsbok som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Første Samuelsbok velger Gud motvillig ut konger til å herske over israelittene. Den første er en fiasko, men nummer to er en trofast erstatter.

Overblikk: Andre Samuelsbok

Se oversiktsvideoen vår om Andre Samuelsbok som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Andre Samuelsbok blir David Guds mest trofaste konge, men så gjør han opprør, og det fører til at familien og kongeriket hans sakte, men sikkert blir ødelagt.

Overblikk: Første og Andre Kongebok

Se oversiktsvideoen vår om Første og Andre Kongebok som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i bøkene. I Første og Andre Kongebok fører sønnen til David, Salomo, Israelsfolket inn i en storhetstid. Men så mislykkes han, og Israel føres inn i en borgerkrig, og det hele ender med ødeleggelse og eksil.

Overblikk: Jesaja 1-39 (Del 1 av 2)

Se oversiktsvideoen vår om Jesaja 1-39 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Jesaja kunngjør at Guds dom vil rense Israelsfolket og gjøre dem klare til kongen, Messias, og det nye Jerusalem kommer.

Overblikk: Jesaja 40-66

Se oversiktsvideoen vår om Jesaja 40-66 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Jesaja kunngjør at Guds dom skal rense Israelsfolket og gjøre dem klare til kongen, Messias, og det nye Jerusalem kommer.

Overblikk: Jeremia

Se oversiktsvideoen vår om Jeremia som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Jeremia kunngjør at Gud skal dømme Israel for syndene deres og sende dem til eksil i Babylon. Deretter opplever han alt dette forferdelige som han selv forutsa.

Overblikk: Esekiel 1-33 (Del 1 av 2)

Se oversiktsvideoen vår om Esekiel 1-33 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Midt i eksilet forkynner Esekiel at Israel har fortjent den dommen de fikk, og at Guds rettferdighet gir håp for fremtiden.

Mer i BibleProject: