Paulusbrevene

I Det nye testamentet finner vi 13 brev som er skrevet av Paulus. Mange av brevene er skrevet til menigheter som Paulus selv har opprettet eller har besøkt. Felles for dem alle er at Paulus kjenner på et ansvar for dem som hedningenes apostel.

Se filmene i Les Bibelen-serien


Overblikk: Romerne 1-4

Se oversiktsvideoen vår om Romerne 1-4 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Romerbrevet viser Paulus at Jesus har fornyet pakten med Abrahams slekt ved sin død, oppstandelse og ved å sende Den hellige Ånd.

Overblikk: Romerne 5-16

Se oversiktsvideoen vår om Romerne 5-16 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Romerbrevet viser Paulus at Jesus har fornyet pakten med Abrahams slekt ved sin død, oppstandelse og ved å sende Den hellige Ånd.

Overblikk: Første Korinterbrev

Se oversiktsvideoen vår om Første Korinterbrev som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Første Korinterbrev forklarer Paulus de nye kristne i Korint at de kan se alle de kompliserte problemene i livet gjennom brillene til evangeliet.

Overblikk: Andre Korinterbrev

Se oversiktsvideoen vår om Andre Korinterbrev som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Andre Korinterbrev løser Paulus konflikten med korinterne ved å vise at korset snur opp ned på verdiene våre.

Overblikk: Galaterbrevet

Se oversiktsvideoen vår om Galaterne som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Galaterbrevet utfordrer Paulus de kristne til å slutte å følge kontroversielle regler fra Toraen som splitter fellesskapet i kirka.

Overblikk: Efeserbrevet

Se oversiktsvideoen vår om Efeserne som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Efeserbrevet viser Paulus at de gode nyhetene kan skape multi-etniske fellesskap som står sammen og er nært knyttet til Jesus og hverandre.

Overblikk: Filipperbrevet

Se oversiktsvideoen vår om Filipperne som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I dette brevet takker Paulus filipperne for gavmildheten deres, og skriver om hvordan de er kalt til å følge Jesu eksempel og elske andre uten tanke på seg selv.

Overblikk: Kolosserbrevet

Se oversiktsvideoen vår om Kolosserne som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I dette brevet oppfordrer Paulus de kristne i Kolossai til å se at Jesus er midtpunktet for alt som finnes, slik at de ikke gir etter for presset fra andre religioner.

Overblikk: Første Tessalonikerbrev

Se oversiktsvideoen vår om Første Tessalonikerbrev som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I dette brevet vil Paulus hjelpe de forfulgte kristne i Tessalonika til å se det framtidige håpet om at kong Jesus en dag vil komme igjen for å skape rett og rettferdighet.

Overblikk: Andre Tessalonikerbrev

Se oversiktsvideoen vår om Andre Tessalonikerbrev som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Andre Tessalonikerbrev forklarer Paulus den tidligere undervisningen sin om Jesu framtidige gjenkomst, og han refser de kristne som forstyrrer fellesskapet.

Overblikk: Første Timoteusbrev

Se oversiktsvideoen vår om Første Timoteus som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Første Timoteusbrev forklarer Paulus Timoteus hvordan han skal gjenopprette orden og enighet i kirka i Efesos som har blitt forstyrret av vranglærere.

Overblikk: Andre Timoteusbrev

Se oversiktsvideoen vår om Andre Timoteusbrev som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Andre Timoteusbrev er det like før Paulus skal bli henrettet. Han gir en personlig oppfordring til Timoteus om å følge Jesus uansett kostnad og risiko.

Overblikk: Titus

Se oversiktsvideoen vår om Titus som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Paulus oppfordrer Titus til å vise at de gode nyhetene om Jesus og Åndens kraft kan forvandle kreternes kultur fra innsiden.

Overblikk: Filemon

Se oversiktsvideoen vår om Filemon som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Paulus hjelper vennen sin, Filemon, til å forsones med sin tidligere slave Onesimus som rømte fra ham. Han viser at de er likeverdige på grunn av Jesus.

Mer i BibleProject: