De andre brevene

I tillegg til de 13 brevene fra Paulus har vi en liten gruppe brev som ikke har en klar adressat, det vil si at det ikke er så tydelig hvem brevene er skrevet til. Du finner overblikkvideoer over dem her.

Se filmene i Les Bibelen-serien

Overblikk: Hebreerbrevet

Se oversiktsvideoen vår om Hebreerbrevet som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Hebreerbrevet viser forfatteren at Jesus er den endelige åpenbaringen av Guds kjærlighet og nåde, og at han er verd vår hengivenhet.

Overblikk: Jakobs brev

Se oversiktsvideoen vår om Jakobs brev som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Jakob kombinerer visdommen til broren sin, Jesus, med visdommen fra Ordspråkene, og utfordrer leserne til å leve et liv fullstendig overgitt til Gud.

Overblikk: Første Petersbrev

Se oversiktsvideoen vår om Første Petersbrev som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Peter gir håp til forfulgte kristne og veileder dem ved å gi praktisk veiledning om hvordan de kan leve et liv som samsvarer med det å følge Jesus.

Overblikk: Andre Petersbrev

Se oversiktsvideoen vår om Andre Petersbrev som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Peter ber dem om å være trofaste, og konfronterer vranglærere som forvrenger budskapet om Jesus og fører andre på avveier.

Overblikk: Første, Andre og Tredje Johannesbrev

Se oversiktsvideoen vår om Første, Andre og Tredje Johannesbrev som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i bøkene. Johannes ber etterfølgerne til Jesus om å ta del i Guds eget liv og kjærlighet ved å elske hverandre helhjertet.

Overblikk: Judas' brev

Se oversiktsvideoen vår om Judas’ brev som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Judas står opp mot vranglærere som forvrenger budskapet om broren hans, Jesus, og dermed fører andre på avveier.