Ofte stilte spørsmål om BibleProject

Hvem er rettighetsinnehaver til BibleProject på norsk? Hvor mye oversettes til norsk? Hvem samler inn penger til BibleProject oversettelsen til norsk? Få svar på spørsmål om BibleProject.

Ofte stilte spørsmål

Rettighetene vil tilhøre BibleProject i Portland, USA.

Filmene er tilgjengelig på:

- YouTube https://www.youtube.com/channe...

- Bibel.no https://bibel.no/om-bibelen/bi...

- BibleProject: https://bibleproject.com/Norwe...

Det er du ikke alene om, dessverre. I starten av produksjonen gikk det ekstra fort, og dette ble justert noe etterhvert. Det er mange parameter å forholde seg til i oversettelses- og animasjons-arbeidet, og tid, rytme og lengde av innhold måtte hele tiden justeres i forhold til originalfilmene. Vi håper likevel du finner ressursene nyttige.

Ja, nå er Read Scripture-serien ferdig, og det er flere filmer som er ønsket oversatt. Dette vil fordre nye innsamlinger for videre utvikling.

Bibelselskapet ved Helene Fagervik og Verdiverkstedet AS ved Joakim Skavern er koordinerende parter inn mot BibleProject i Portland.

Det har vært en profesjonell re-animering av filmene slik at de kommuniserer godt på norsk. Både tekst/bilde og lyd/narrativ er på norsk. Det er også norsk teksting på filmene som kan aktiveres hvis ønskelig.

Laget, NKSS, ved generalsekretær Karl-Johan Kjøde dro i gang denne dugnaden, og ble med frem til innsamlingsmålet på 2,5 mill var nådd i 2020. Midlene ble samlet inn via Bibelselskapets kanaler som samtidig fikk rollen som norsk kontaktpunkt inn mot BibleProject.

Videoene er lagt ut på YouTube og lenket inn til et ressurs-univers på Bibel.no. Hvem som helst kan bruke og dele dette materiellet videre. En samlet ressursside på bibel.no er tilgjengelig, særlig for nye brukere, med forklarende tekster, slik som denne siden du er på nå.

Det er foreløpig ikke avklart om vi kan gjøre dette i regi av BibleProject, men med denne satsingen etablerer vi et miljø for visuell historiefortelling av Bibelens fortellinger i Norge. Dette kommer til å blomstre og gro.

BibleProject og den norske produsenten startet arbeidet høsten 2020 og lanserte Lukas serien samme høst. I 2021 startet arbeidet med oversettelse av Les Bibelen serien og de første filmene fra Det nye testamentet ble lansert sommer og høst 2021. Hele Les Bibelen serien ble ferdig 2022.

Å lage animasjonsvideoer er et møysommelig arbeid. Uten denne kvaliteten hadde prosjektet aldri blitt så samlende og retningsgivende som det er, derfor vil verken vi eller BibleProject kompromisse på dette.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Gi en gave til BibleProject-arbeidet i Norge

140 tegnefilmer som enkelt forklarer Bibelens innhold. De finnes allerede på mange språk, og er daglig til glede og inspirasjon for millioner av mennesker over hele verden.

NÅ oversettes filmene til norsk! Vil du være med å gjøre Bibelens budskap tilgjengelig for nye mennesker?

Gi din gave slik at flest mulig av filmene kan bli tilgjengelig i Norge!