Om BibleProject

BibleProject er en omfattende produksjon av korte animerte filmer som med høy faglig og kunstnerisk kvalitet presenterer de store linjene i den bibelske fortellingen. Filmene hjelper oss å forstå Bibelen bedre.

Banner med teksten "BibleProject kommer på norsk!"

Anerkjent bibelsk ressursbank kommer på norsk:

– Målet er å levendegjøre Bibelens store fortelling og formidle kunnskap og inspirasjon i møte med tekstene, sier Helene Fagervik, ansvarlig for bibelbruksarbeid i Norge.

Fra 2014 har BibleProject banet vei for en ny måte å formidle Bibelens store historie med fortellingen om Jesus i sentrum. Det er utviklet over 150 videoer, og millioner av brukere har latt seg inspirere av topp moderne fortellerkunst kombinert med dyp teologisk innsikt.

Mange norske aktører har vært i kontakt med BibleProject for å få oversatt og animert dette materialet til norsk. Våren 2020 startet en innsamling til arbeidet blant menigheter og organisasjoner i Norge for å få oversatt serien "Read Scripture" på 73 filmer. Bibelselskapet fikk den koordinerende rollen i prosjektet i september, med rådgiving for oversettelse og språkbruk, og med fokus på å sikre bibelbruk og teologisk bredde. Disse filmene er nå ferdig og ligger tilgjengelig både på bibleproject sine norske sider og på nettbibelen på bibel.no.

– BibleProject samsvarer godt med Bibelselskapets mål og visjoner. Som en økumenisk organisasjon med oversettelse og bruk av Bibelen som sentral målsetting er det med forventing og glede vi nå går inn i dette arbeidet, sier Helene Fagervik.

Hans Johan Sagrusten var knyttet til prosjektet som språkrådgiver og teologisk konsulent for Det nye testamentet. Sagrusten har lang erfaring fra Bibelselskapets oversettelsesarbeid, og har også tidligere arbeidet med tegneserier og animasjon. Julian Lysvik, ansvarlig for bibeloversettelse i Bibelselskapet tok over språkrådgiverrollen for Det gamle testamentet.

Bibelselskapet står for koordineringen av innsamlingen til prosjektet. For å få oversatt og tilrettelagt «Les Skriften-serien» med 73 animerte videoer var innsamlingsmålet 2,5 millioner. Det koster å lage kvalitet. For en enkelt organisasjon eller menighet er dette mye penger, men samlet sett er det overkommelig. Innsamlingsmålet er nå nådd.

Vi mottar gjerne fremdeles gaver til dette formålet. Det er flere filmer som ønskes oversatt til norsk, og det er mange muligheter for flere ressurser i tiden som kommer.

Bilde av filmredigering
Bilde av filmredigering

Videoene er såkalt "open source" og er gratis tilgjengelige. De kan tas i bruk av alle som ønsker. Ressursene egner seg svært godt til bibelgrupper, som en del av forkynnelsen eller som bibelleseplan, og fungerer over hele aldersspekteret. Materialet er allerede godt kjent blant mange i Norge, og Bibelselskapet ser det som en viktig strategisk rolle å spre ressursene til nye grupper i samfunnet.

– I en tid der digitale ressurser etterspørres og blir viktigere for alle aldersgrupper dekker BibleProject dette behovet perfekt. I Bibelselskapets digitale satsing passer det som hånd i hanske, sier Fagervik.

BibleProject (BP) har allerede oversatt ressurser til språk som spansk, tysk og russisk. Nærmere 40 ulike organisasjoner og personer i Norge har over årene henvendt seg til BP for å få til en norsk oversettelse av materialet. På grunn av det store påtrykket fra lille Norge, vedtok BPs styre (sommeren 2020) å gjøre norsk til et satsingsområde. De satte i gang med en serie om Lukas evangeliet og Apostlenes gjerninger. Denne ble ferdigstilt november 2020. Videre ble arbeidet med Read Scripture-serien igangsatt, bestående av 73 videoer med både bok- og temapresentasjoner. Denne serien er nå ferdig og publisert. Vinteren 2024 lanseres 21 temafilmer.

Her er noen av virkeområdene til denne storstilte satsingen:

  • Perfekt for menigheter, enten som en del av forkynnelsen eller i smågrupper.
  • Videoene kan, og vil bli, bygget inn i ulike bibelleseplaner.
  • En god samtalestarter.
  • Fungerer langs hele aldersspekteret på grunn av sine fengende illustrasjoner og enkle historiefortelling.
  • Et godt verktøy til formidling i norsk skole, særlig i KRLE- og religions-timene på ungdomsskole og videregående nivå.
  • Videoene er gratis, tilgjengelig for alle og mulig å inkorporere i en egen strategi.

Gi en gave til BibleProject-arbeidet i Norge

En rekke animasjonsfilmer som enkelt forklarer Bibelens innhold. De finnes allerede på mange språk, og er daglig til glede og inspirasjon for millioner av barn, voksne og eldre over hele verden.

Disse ressursene oversettes til norsk. Mange er allerede ferdig, og det er flere filmer ønsket for oversettelse!

Gi din gave slik at flest mulig av filmene kan bli tilgjengelig i Norge!