Om BibleProject

BibleProject er en omfattende produksjon av korte animerte filmer som med høy faglig og kunstnerisk kvalitet presenterer store deler av den bibelske fortellingen. Filmene hjelper oss å forstå Bibelen bedre.

Banner med teksten "BibleProject kommer på norsk!"

Anerkjent bibelsk ressursbank kommer på norsk:

– Målet er å levendegjøre Bibelens store fortelling og formidle kunnskap og inspirasjon i møte med tekstene, sier Bibelselskapets generalsekretær Paul Erik Wirgenes.

Fra 2014 og fram til i dag har BibleProject banet vei for en ny måte å formidle Bibelens store historie med fortellingen om Jesus i sentrum. Det er utviklet over 150 videoer, og millioner av brukere har latt seg inspirere av topp moderne fortellerkunst kombinert med dyp teologisk innsikt.

Mange norske aktører har vært i kontakt med BibleProject for å få oversatt og animert dette materialet til norsk. Våren 2020 startet en innsamling til arbeidet blant menigheter og organisasjoner i Norge for å få oversatt serien "Read Scripture" på 73 filmer. Bibelselskapet fikk den koordinerende rollen i prosjektet i september, med rådgiving for oversettelse og språkbruk, og med fokus på å sikre bibelbruk og teologisk bredde.

– BibleProject samsvarer godt med Bibelselskapets mål og visjoner. Som en økumenisk organisasjon med oversettelse og bruk av Bibelen som sentral målsetting er det med forventing og glede vi nå går inn i dette arbeidet, sier Paul Erik Wirgenes.

Bibelselskapets bibelbrukskonsulent Hans Johan Sagrusten er knyttet til prosjektet som språkrådgiver og teologisk konsulent. Sagrusten har lang erfaring fra Bibelselskapets oversettelsesarbeid, og har også tidligere arbeidet med tegneserier og animasjon.

Bibelselskapet står for koordineringen av innsamlingen til prosjektet. For å få oversatt og tilrettelagt «Les Skriften-serien» med 73 animerte videoer var innsamlingsmålet 2,5 millioner. Det koster å lage kvalitet. For en enkelt organisasjon eller menighet er dette mye penger, men samlet sett er det overkommelig. Innsamlingsmålet er nå nådd. Gaver mottas fremdeles til dette formålet.

Bilde av filmredigering
Bilde av filmredigering

Videoene er såkalt "open source" og er gratis tilgjengelige. De kan tas i bruk av alle som ønsker. Ressursene egner seg svært godt til bibelgrupper, som en del av forkynnelsen eller som bibelleseplan, og fungerer over hele aldersspekteret. Materialet er allerede godt kjent blant mange i Norge, og Bibelselskapet ser det som en viktig strategisk rolle å spre ressursene til nye grupper i samfunnet.

– Vi håper at videoene også kan bli en ressurs for skolene. Videoene er undervisende og informative, uten å bli forkynnende. Materialet faller godt inn i det nye læreplanverket, sier Wirgenes.

– I en tid der digitale ressurser etterspørres og blir viktigere for alle aldersgrupper dekker bibelprosjektet dette behovet perfekt. I Bibelselskapets digitale satsing passer det som hånd i hanske, sier Helene Fagervik, avdelingsleder for bibelbruk i Norge.

BibleProject (BP) har allerede oversatt ressurser til språk som spansk, tysk og russisk. Nærmere 40 ulike organisasjoner og personer i Norge har over årene henvendt seg til BP for å få til en norsk oversettelse av materialet. På grunn av det store påtrykket fra lille Norge, vedtok BPs styre sommeren (2020) å gjøre norsk til et satsingsområde. De satt i gang en serie med Lukas evangeliget og Apostlenes gjerninger som ble ferdigstilt november 2020 og rulles ut rundt årsskiftet. Videre igangsettes nå arbeidet med Read Scripture-serien, bestående av 73 videoer med både bok- og temapresentasjoner.

Nå finner du BibleProject i Nettbibelen og!

Her er noen av virkeområdene til denne storstilte satsingen:

  • Et godt verktøy til formidling i norsk skole, særlig i KRLE- og Religions-timene.
  • Perfekt for menigheter, enten som en del av forkynnelsen eller i smågrupper.
  • Videoene kan, og vil bli, bygget inn i ulike bibelleseplaner.
  • En god samtalestarter.
  • Fungerer langs hele aldersspekteret på grunn av sine fengende illustrasjoner og enkle historiefortelling.
  • En gamechanger, særlig nå som korona-epidemien vil kreve stadig mer av kirkens digitale plattformer.
  • Videoene er gratis, tilgjengelig for alle og mulig å inkorporere i en egen strategi.

Gi en gave til BibleProject-arbeidet i Norge

En rekke animasjonsfilmer som enkelt forklarer Bibelens innhold. De finnes allerede på mange språk, og er daglig til glede og inspirasjon for millioner av barn, voksne og eldre over hele verden.

Nå skal de oversettes til norsk! Vil du være med å gjøre Bibelens budskap tilgjengelig for nye mennesker?

Gi din gave slik at flest mulig av filmene kan bli tilgjengelig i Norge!