Evighet i tiden

En bok skrevet av Ole Christian M. Kvarme, utgitt på Verbum forlag i 1992. Gjengitt på bibel.no 2021.

Hopp rett til

Brød, vin og lys
Biskop Ole Christian Kvarme utenfor en steinkirke.

«Søndagen er den kosteligste gave som kristenheten har gitt verden.» har en marxistisk filosof uttalt. Er det fortsatt slik, eller er alle dager blitt like? Har vi en dag som skiller seg ut fra ukens hverdager?

Mange mennesker i vår tid søker etter en fornyelse av helgen og søndagen. Men hvor skal man finne kilden?

I Evighet i tiden inviterer Ole Chr. Kvarme til en meditativ reise fra den bibelske og jødiske sabbat mot en fornyet bibelsk søndagskristendom. Her får søndagen diakonal sprengkraft, den gir økologisk bevissthet og slipper gleden og festen løs.


Andre aktuelle bøker