Lukas, Lett å lese i høytidene

Her finner du en oversikt over utvalgte bibeltekster for høytidene fra Lukas, Lett å lese.