Meditasjon over søndagens tekst med Ordets skole

Ordets skole er en metode som hjelper leseren å leve seg inn i en bibeltekst. Den bygger på middelaldrenes bibelmeditasjon "Lectio Divina". Her finner du en gjennomgang av søndagens bibeltekster.

HJS 2518

Bibelselskapet har i mange år presentert gjennomganger over søndagens bibeltekst. De er formet som tekstmeditasjoner ut fra "Ordets skole", som er en norsk variant av middelalderens metode for tekstmeditasjon, "Lectio Divina".

Meditasjonene er utarbeidet av - og har gjennomgått flere revisjoner i et samarbeid mellom - tidl. generalsekretær Stein Mydske, tidl. spesialkonsulent Turid Barth Pettersen, nettredaktør Bjørn Håkon Hovde og bibelbrukskonsulent Hans Johan Sagrusten.

Enkeltpersoner, bibelgrupper og menigheter kan fritt laste ned dokumentene og bruke dem i sin sammenheng. Ved bruk i trykte publikasjoner, som f.eks. menighetsblad, angi kildehenvisning.