Hvordan bruke RIK bibelbruk

RIK bibelbruk er et fleksibelt opplegg for felles bibellesing som kan brukes som selvstudium, i en bibelgruppe eller som felles studieopplegg for en hel menighet.

Temaene i RIK bibelbruk passer både for enkeltpersoner, bibelgrupper og bruk i en menighet. Det er studie- og utviklingsspørsmål etter hvert kapittel:

Til personlig refleksjon: RIK bibelbruk kan brukes som en personlig inspirasjonsbok. Fortellingene i boka kan gi ny glød og inspirasjon til egen bibellesning. Den kan også brukes til selvstudium av menighetsledere som ønsker å finne ny glede over Bibelen. Etter hvert kapittel er det spørsmål til personlig refleksjon, som en kan tenke over for sin egen del.

Til samtale i bibelgruppa: RIK bibelbruk dekker et stort behov for nytt materiell til norske bibelgrupper. Den vil fungere godt, selv om medlemmene i gruppa tilhører ulike forsamlinger. Spørsmålene åpner for å dele sine egne erfaringer med bibelbruk, men også for å tenke konstruktivt på sine egen plass i forsamlingen: Hvordan kan vi bidra til mer bibelbruk i menigheten vi tilhører?

Til utvikling i menigheten: RIK bibelbruk kan brukes som et verktøy for en hel menighet som ønsker å analysere sin egen bibelbruk. Spørsmålene kan besvares, først av ledelsen i menigheten, så av medlemmene, for å sette ord på hvor mye Bibelen blir brukt. Ut fra svarene kan en sette i gang en prosess som fører til at Bibelen får mer plass i alle menighetens «rom», for både barn og ungdom, voksne og eldre.