Hvordan legge opp en samling med RIK bibelbruk?

RIK bibelbruk kan praktiseres på flere måter og bør tilpasses lokalt. Her finner du praktiske tips til hvordan du kan legge opp faste samlinger med RIK bibelbruk.

KYKDP5

Det kreves ikke mye for å komme i gang med RIK bibelbruk. Det er nok at to eller tre personer er enige om å møtes på et fast sted og til fast tid for å lese høyt fra Bibelen sammen. Det viktigste er å holde ut lenge nok til at den gode vanen festner seg. Etter noen måneder, kanskje et års tid, begynner folk å bli vant til at det er bibellesing, og det blir lettere for dem å huske det.

Slike samlinger kan organiseres på mange ulike måter. Det viktigste er at de er enkle å arrangere, slik at en orker å drive på lenge, og at en er villig til å justere opplegget når en får tilbakemeldinger. I Spydeberg startet vi med å lese opptil sju kapitler hver torsdag kveld. Det viste seg å være i meste laget. Nå leser vi vanligvis to eller tre kapitler. Vi har også andre innslag som hjelper deltakerne til å tenke over det vi har lest.

Vi har for eksempel hatt tid til samtale, så deltakerne får sjansen til å dele noen tanker om det de har hørt. Noen ganger har vi satt på fin musikk og latt folk sitte og lytte i ro og fred. Noen ganger har vi hatt tid til felles bønn, enten høyt eller stille, slik at noen kan komme med bønneemner som teksten har minnet dem om. Andre ganger har vi hatt en kort betraktning over det vi har lest.

Et annet alternativ er å bruke bilder av fin kunst eller naturbilder på storskjerm, sammen med vakker musikk. Eller en kan lese lyrikk eller annen god litteratur, som en kommentar til bibeltekstene.

En kan ha faste opplegg for åpning og avslutning, for eksempel en enkel kveldsbønn som en ber i kor, eller bare Fader vår og velsignelsen. Det viktigste gjelder bareer å gjøre det enkelt. Det viktigste er å følge disse enkle prinsippene:

- Samlingene skal kreve minimalt med forberedelse. Den som er ansvarlig, skal kunne komme ti femten minutter før, slå på lyset og finne fram Bibelen.

- Det er viktig å gi god informasjon om hva samlingene inneholder. Folk skal vite hva de går til. Noen synes det er trygt og godt å vite at å vite at vi gjør det samme hver ganginnholdet i samlingene er kjent og forutsigbart. (Andre får fnatt av å vite det, men de kan jo gå på noe annet.)

- Tekstene kan velges fra hele Bibelen, men det er naturlig at evangeliet om Jesus står i sentrum. En trenger ikke starte med å lese Bibelen fra perm til perm, men kan for eksempel lese de fire evangeliene og Salmenes bok til å begynne med.

- Folk skal vite når det er slutt. Det fungerer godt å ha samlinger på bare 45–50 minutter. Folk skal vite når de kan være hjemme igjen.

- En skal glede seg over de som kommer. Noen av de som kommer på slike samlinger, går ikke på så mange andre møter.

- En skal være utholdende. Først etter et års tid begynner folk å bli vant til at det er bibellesing hver uke; derfor bør en i alle fall holde på så lenge.