RIK bibelbruk - videoressurser

Her finner du korte introduksjonsvideoer til RIK bibelbruk. Videoene kan brukes under inspirasjonssamlinger eller til innledning under samlinger med høytlesning fra Bibelen.

RIK bibelbruk - kort video

Hans Johan Sagrusten forteller i denne videoen om bakgrunnen for boka og kursopplegget RIK bibelbruk.

RIK bibelbruk - lang video

Hans Johan Sagrusten forteller i denne videoen om sine møter med kristne i andre land og deres bruk av Bibelen, som inspirerte til å lage boka og opplegget RIK bibelbruk.