Søndagens bibeltekster og kirkeårets tekster

Her finner du bibeltekstene som blir lest i mange kirker på kommende søndag, blant annet i Den norske kirke. Du finner også en oversikt over hvilke tekster som blir lest gjennom året (kirkeårets tekster).

Lysglobe med tente lys

Helt fra den første kristne tid har faste tekster blitt lest på bestemte dager. De første tekstene som ble lest på bestemte dager, var påsketekstene. Det var naturlig å lese tekstene om Jesu oppstandelse på dagen da en feiret oppstandelsen.

Siden har skikken med å lese bestemte tekster som passer med dagen og årstiden, blitt utviklet videre. Helt fra 300-tallet kjenner vi såkalte rekker med tekster som fortalte hva som skulle leses hver søndag gjennom året.

Tekstrekkene i de nordiske kirkene er i hovedsak ordnet tematisk. Det vil si at de tekstene som skal leses samme dag, på en eller annen måte hører sammen tematisk. Andre kirker, som anglikanske og katolske, har rekker som er ordnet ut fra kontinuerlig lesning. Det vil si at tekstene på søndager som følger etter hverandre, er fra samme skrift.