Slave eller tjener?

I forbindelse med revisjonen av Bibel 2011 jobbes det med oversettelsen av det greske ordet doulos. Skal det oversettes med 'slave' eller med 'tjener'?

Oppslått bibel hvor "Ingen slave kan tjene to herrer." er uthevet.

Spørreundersøkelsen ferdig 19. desember

Utfordringen for bibeloversetterne er at de vanligste ordene for slave på både gresk og hebraisk kan bety både slave og tjener. I revisjonsarbeidet med Bibel 2011 jobbes det med oversettelsen av det greske ordet doulos. I hvilke tilfeller skal det oversettes med 'slave' og i hvilke tilfeller skal det oversettes med 'tjener'?

Dette ønsket Bibelselskapet å få innspill på fra grasrota. Derfor sendte vi ut en spørreundersøkelse i desember 2022 som ble ferdigstilt 19.12.22. Her fikk vi inn mange gode innspill som vil bli hørt av Bibelselskapets styre i det videre arbeidet med revisjonen av Bibel 2024.