Bibelen i høytidene

De fleste norske høytidene har opphav i fortellingene fra Bibelen. Her presenterer vi de kristne høytidene på en måte som enkelt forteller deg hva høytidene innebærer og hva vi faktisk feirer.