Advent

Ordet advent har vi fra det latinske uttrykket Adventus Domini som betyr "Herrens komme". Advent er derfor en tid for forberedelse, da vi gjør oss klar til den og det som skal komme: Jesus og julen.

Hopp rett til

I løpet av 1900-tallet ble det i Norge tradisjon for å tenne et lys i adventskransen for hver av de fire søndagene i advent. (Foto: Wikimedia/Bubamara)
I løpet av 1900-tallet ble det i Norge tradisjon for å tenne et lys i adventskransen for hver av de fire søndagene i advent. (Foto: Wikimedia/Bubamara)

Fiolett har tradisjonelt vært adventtidens farge. Det er en farge for forberedelse og faste. Man fastet i adventstiden for å gjøre plass til julen, både i konkret og i overført forstand. I dag tar mange julen på forskudd med kalendergaver og julebord i adventstiden. Kanskje er det derfor advent i dag assosieres med mange andre fargere.

I Bibelen er det særlig to personer som forbindes med advent, profeten Jesaja fra Det gamle testamentet og Døperen Johannes fra Det nye testamente. Begge peker vekk fra seg selv og fram mot Jesus.

Døperen Johannes gjør det ved å bane vei for Jesus og fortelle folket at Jesus er på vei. Johannes sier til menneskene at de skal bli døpt med vann som tegn på at de blir vasket rene utvendig og innvendig for alt det vonde de har gjort, og så skal de vende seg om mot Gud og Jesus. Senere vil Jesus komme og døpe med ild og Den hellige ånd.

Jesaja peker fram mot Jesus fordi han som profet (730 f.Kr. til 700 f.Kr.) taler om et kommende fredsrike, om en sønn som skal være frelser og fredsfyrste, og om ørkenen som skal blomstre. Aller sterkest i denne sammenhengen er profetien om den unge kvinnen som skal bli gravid og føde en sønn (Jesaja 7,14): Han skal få navnet Immanuel som betyr ”Gud med oss”. Evangelisten Matteus forstår Jesu fødsel som en oppfyllelse av Jesajas profetier. De regnes derfor som et forvarsel om at Jesus skal komme.