Andre søndag i advent

Andre søndag i advent kan også kalles for forventningens adventssøndag. Tekstene fokuserer håpet og gleden som venter i framtiden, selv om nåtiden kan oppleves vanskelig.

Det er dypt menneskelig å lengte. Denne søndagen tenner vi det andre lyset, og mange kjenner gleden over at nå er halvparten av lysene tent. Julehøytiden nærmer seg. Samtidig kan vi kjenne uroen over alt som burde vært gjort. I evangelieteksten taler Jesus om en kvinne som skal føde. Hun er engstelig, men så snart barnet er kommet, gleder hun seg. Tekstene denne søndagen rommer mye lengsel.

Andre søndag i advent kalles ofte forventningens søndag. I mange kirker feires denne dagen som Menneskerettighetssøndagen. Nobels fredspris deles ut 10. desember.

Dagens tekst

Johannes 16,21-24

Les i nettbibelen.

21Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. 22Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. 23På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 24Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.

Å vente på Jesu gjenkomst

Dagens tekst sammenligner det å vente på Jesu gjenkomst med en gravid kvinne rett før fødselen. Hun er engstelig fordi hennes time er kommet. Når barnet er født, glemmes fødselens smerte og uro. Gleden over barnet fortrenger smertens tid.

I flere av tekstene i Jesu avskjedstale leser vi om disiplenes frykt og uro. I Joh 14,1 sier Jesus: La ikke hjertet bli grepet av angst. Jesus snakket rett ut om lidelsen som nærmet seg. Disiplene var redde både for Jesu liv og for sine egne liv. På samme måte som en fødsel handler om nytt liv, snakker Jesus om det som nå kommer. Gleden over å møte Jesus igjen vil være som gleden over et nyfødt barn. Denne gleden kan ingen ta fra dem.

Det ligger en dobbelthet i løftet om at disiplene skal se Jesus igjen. Noen ganger vises det til disiplenes møter med Jesus etter oppstandelsen. Da vil smerten bli erstattet av møtet med Jesus. Disiplene vil få en ny forståelse av hva Jesu død og oppstandelse betyr. Andre ganger viser løftet til Jesu gjenkomst da alle ting skal bli nye.

Vår tid er mellomtiden. Jesus er stått opp fra de døde, og vi lengter etter hans gjenkomst i herlighet. Den oppstandne er nær oss nå. Han hører våre bønner. Gjennom apostlenes vitnesbyrd har vi fått hjelp til å forstå hva Jesu død og oppstandelse betyr. Samtidig venter vi på at Jesus skal komme og gjøre slutt på all ondskap.

Hele fire ganger er ordet glede nevnt. Jesu komme knyttes til glede: Gleden over hans nærvær, gleden over at det onde nå er over, gleden over kjennskapet til Jesus og gleden over hans svar på våre bønner. Teksten avsluttes med ordene: Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.

Bønn til dagens tema:

Kjære Jesus, takk at vi skal se deg igjen! La håpet om ditt komme gi oss frimodighet her og nå. Gjør oss til redskap for din fred mens vi venter.

Forbønn:

Be for årets fredsprisvinner.


Les mer: