Første søndag i advent

Første søndag i advent kan også kalles for Kongens adventssøndag. Tekstene fokuserer han som skal komme.

Dagens tekst er fra Matteus 21, vers 10 til 17. Det handler om hva som skjer etter at Jesus rir inn i Jerusalem på palmesøndag. Da blir han hyllet som konge. Så går han inn på tempelplassen, velter salgsbodene og roper ut: «Det står skrevet:  Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule.» Slik en profet kunne ha gjort. Tekstene er hentet fra «Fra søndag til søndag, et møte med kirkeårets 3. rekke» av Mari og Paul Erik Wirgenes.

Dagens tekst

Matteus 21,10-17

Les i nettbibelen.

10Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» 11Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.» 12Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker 13og sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule.» 14På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. 15Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget 16og spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest: Fra småbarns og spedbarns munn har du latt lovsang lyde!» 17Så forlot han dem og gikk ut av byen, til Betania. Der ble han natten over.

Et nytt kirkeår

Denne søndagen starter både adventstiden og kirkens nye år. Kirkeåret har blitt formet gjennom mange århundrer. Tidlig kom de store høytidene påske, pinse og jul. Helgendagene ble også markert tidlig i kirkens historie. Det var vanlig at mange mennesker ble døpt i løpet av de store høytidene. Dåpsforberedelsene ble til hele kirkens forberedelse til høytiden.

Tekstene i adventstiden peker fremover – ikke først og fremst til jul, men til at Jesus kommer til oss, og at han kommer igjen. På samme måte som vi forbereder julefeiring gjennom kjøp av gaver, rengjøring av hus og tenning av juletre, vil tekstene i adventstiden hjelpe oss til å være forberedt til Jesu komme.

Mange steder har elleveåringene overnattet i kirken natt til denne søndagen. De bidrar til gleden og forventningen som første søndag i advent inviterer til.

Tekstene første søndag i advent er høystemte og henger nær sammen med palmesøndagens tekster. Den fiolette fargen i adventstiden signaliserer bot og forberedelse.

Uro i byen (vers 10–11)

Matteus 21,10-11

Les i nettbibelen.

10Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» 11Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.»

Kongen kommer!

Alle de fire evangeliene forteller om Jesu inntog i Jerusalem og om at Jesus jaget kjøpmennene ut av tempelet.

Uro i byen (vers 10-11).

Ordet som beskriver denne uroen, kan også bety skjelving og brukes noen ganger om jordskjelv. Ved høytidene var det høy beredskap blant de romerske troppene i byen, og situasjonen var spent. Et inntog med messianske overtoner må ha skapt stor uro i en politisk og religiøst spent situasjon. Mengden er de som fulgte Jesus, og som hadde ropt hosianna og lagt palmegreiner og sine kapper for Jesu føtter.

Tempelrydding (vers 12–13).

Tempelplassen som nevnes, er åpenbart hedningenes forgård. Her foregikk pengeveksling og salg av dyr til ofringene i tempelet. Når Jesus velter pengevekslerne og duehandlernes bord, er dette både en konfrontasjon med handelsvirksomheten på tempelplassen og med folkets ledere som tjente penger på dette salget. Renselen av tempelet er også et radikalt vendepunkt fra tempelet bygd av stein til den nye tid som innledes ved Jesu komme. Jesu ord kombinerer to skriftsteder, Jes 56,7 og Jer 7,11. Beskrivelsen av Guds hus som bønnens hus er et sentralt tema i avsnittet Jes 56,1–8. Slå opp og les dette avsnittet, og se hvordan det fremhever den fremmede som kommer for å be på tempelplassen.

De syke og barnas lovprisning (vers 14–17).

Det første som skjer etter at Jesus har utfordret folkets ledere og ryddet tempelet, er at syke mennesker kommer til Jesus og blir helbredet. Dernest kommer barna og synger hosianna, Davids sønn. Jesus har flere ganger fremhevet barna. I vår tekst er barna en skarp kontrast til folkets religiøse ledere. Barna skjønner hvem Jesus er, og synger lovsanger til ham. Folkets ledere velger konfrontasjon og er blinde for hvem Jesus er. De umyndige små blir veivisere til troen på Jesus.

Vår tekst kan leses som et bilde på Jesu Kristi menighet. Den konfronterer krefter som fører mennesker vill, viser omsorg for syke og har barna som veivisere til Gud.

Bønn til dagens tema:

Kjære Jesus, lær oss å åpne dører for mennesker i vår nærhet. Og når du står for døren i våre egne liv – la oss høre din stemme og åpne døren.

Forbønn:

Be for alle som er frivillige medarbeidere i kirkens barne- og ungdomsarbeid.


Les mer: