Tredje søndag i advent

Tredje søndag i advent kan også kalles for botens adventssøndag. Tekstene fokuserer et oppgjør, og de er knyttet til døperen Johannes.

På tredje søndag i advent leser vi om døperen Johannes i alle tre tekstrekkene. Tradisjonelt har søndagen vært kalt botens adventssøndag.

Adventstiden oppfordrer oss til ettertanke og oppmerksomhet om betydningen
av Jesu komme. Døperen Johannes var satt i fengsel og stilte det helt
sentrale spørsmålet: Er du den som skal komme? Jesus svarer ved å vise til hvordan
evangeliet forkynnes for fattige og sårede mennesker reises opp.

Dagens tekst

Matteus 11,2-11

Les i nettbibelen.

2I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: 3«Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» 4Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: 5Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. 6Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.» 7Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 8Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott. 9Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 10Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 11Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han.

Døperen Johannes har alltid hatt en sentral rolle i adventstidens tekster. Her siterer Jesus Malaki 3,1 og identifiserer Johannes med budbæreren som skal rydde vei for Messias.

Mens Lukasevangeliet har en lang fortelling om døperens fødsel, blir han i Matteusevangeliet introdusert som domsforkynneren og døperen i Jordandalen (Matt 3,1ff). Mange oppsøkte Johannes. Han angrep folks umoral og likegyldighet og kalte til omvendelse og dåp. Da Jesus kom for å la seg døpe, ville Johannes hindre dette og sa at det var han selv som trengte å bli døpt av Jesus (Matt 3,13ff).

Døperen tiltalte ulike sosiale grupper i sin forkynnelse (se Luk 3,10–14). Også kong Herodes ble refset av døperen da han levde sammen med sin brors kone. Da ble Johannes kastet i fengsel. Tekstene om forholdet mellom døperen og Herodes viser en usikker konge. Dels fengslet han døperen, og dels likte han å høre på ham og kalte ham stadig til seg (Mark 6,17). Han ville ha ham drept (Matt 14,5), men ble bedrøvet da det skjedde (14,9f). Etter at han hadde drept døperen, trodde han at Jesus var døperen Johannes som var stått opp fra de døde.

I vår tekst sitter døperen Johannes i fengsel og sender sine disipler for å spørre Jesus om han er den som skal komme. Vi undres: Så virkeligheten annerledes ut fra fengselet slik at den trossterke domsforkynneren var kommet i tvil, eller er dette uttrykk for et sterkt håp som søker en siste bekreftelse? Noen fortolkere hevder at døperens spørsmål er stilt for at hans disipler skal høre Jesu svar og komme til tro på ham. Vi vet ikke. Tekstens sentrale poeng er uansett Jesu svar.

Jesus svarer Johannes med å vise til de gjerninger han gjør. Undergjerningene som er beskrevet i Matt 8 og 9, danner bakgrunn for Jesu ord til Johannes. I sitt svar bruker Jesus ord og vendinger fra profeten Jesaja:

Blinde ser

27Da Jesus gikk videre derfra, fulgte to blinde etter ham og ropte: «Ha barmhjertighet med oss, du Davids sønn!» 28Etter at Jesus var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, og han spurte dem: «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» «Ja, Herre», svarte de. 29Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror.» 30Og straks ble øynene deres åpnet. Jesus sa strengt til dem: «Se til at ingen får vite dette.» 31Men de gikk ut og spredte ryktet om ham i hele landsdelen der.

Les i nettbibelen

18Den dagen skal de døve høre skrevne ord, og selv i skumring og mørke skal blindes øyne se.

Les i nettbibelen

5Da skal blindes øyne åpnes og døves ører lukkes opp.

Les i nettbibelen

18Hør, dere døve! Dere blinde, løft blikket og se!

Les i nettbibelen

Lamme går

5Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. 6«Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.» 7Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.» 8Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. 9For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til én: ‘Gå!’ så går han, og til en annen: ‘Kom!’ så kommer han, og til min tjener: ‘Gjør dette!’ så gjør han det.» 10Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. 11Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. 12Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» 13Til offiseren sa Jesus: «Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund.

Les i nettbibelen

1Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by. 2Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, syndene dine er tilgitt.» 3Noen av de skriftlærde sa da med seg selv: «Denne mannen spotter Gud.» 4Men Jesus så hva de tenkte, og sa: «Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet? 5Hva er lettest å si: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp og gå’? 6Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme: «Stå opp, ta båren din og gå hjem!» 7Og mannen reiste seg og gikk hjem. 8Da folkemengden så det, ble de grepet av frykt og priste Gud som hadde gitt mennesker slik makt.

Les i nettbibelen

6Da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge skal juble. For vann bryter fram i ørkenen og bekker i ødemarken.

Les i nettbibelen

Spedalske renses og døve hører

2Nå kom det en mann som var spedalsk. Han kastet seg ned for ham og sa: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» 3Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Og straks ble mannen renset for spedalskheten. 4Men Jesus sa til ham: «Si ikke dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det offeret som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.»

Les i nettbibelen

23Da Jesus kom til forstanderens hus og fikk se fløytespillerne og den støyende flokken, sa han: 24«Gå ut! Jenta er ikke død, hun sover.» De bare lo av ham.

Les i nettbibelen

18Den dagen skal de døve høre skrevne ord, og selv i skumring og mørke skal blindes øyne se.

Les i nettbibelen

5Da skal blindes øyne åpnes og døves ører lukkes opp.

Les i nettbibelen

18Hør, dere døve! Dere blinde, løft blikket og se!

Les i nettbibelen

Døde står opp

18Mens han talte til dem om dette, kom en forstander og kastet seg ned for ham og sa: «Datteren min er nettopp død, men kom og legg hånden din på henne, så får hun leve.» 19Jesus reiste seg og fulgte med ham sammen med disiplene sine.

Les i nettbibelen

23Da Jesus kom til forstanderens hus og fikk se fløytespillerne og den støyende flokken, sa han: 24«Gå ut! Jenta er ikke død, hun sover.» De bare lo av ham. 25Så snart folkemengden var sendt ut, gikk han inn og tok jenta i hånden, og hun reiste seg opp. 26Ryktet om dette spredte seg over hele landsdelen der.

Les i nettbibelen

19Dine døde skal bli levende, mine lik skal stå opp. Våkn opp og rop av fryd, dere som ligger i støvet! For din dugg er en dugg av lys, og jorden gjør dødninger levende.

Les i nettbibelen

Evangeliet forkynnes for fattige

9Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. 10Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. 11Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?» 12Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 13Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer.Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

Les i nettbibelen

35Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage.

Les i nettbibelen

19Igjen skal de hjelpeløse glede seg i Herren, de fattigste blant mennesker skal juble over Israels Hellige.

Les i nettbibelen

1Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet,

Les i nettbibelen

Bønn til dagens tema:

Bønn til dagens tema: Kjære Gud, hjelp oss så vi ikke går oss vill. Og om vi er
på ville veier, send oss da et medmenneske som kan hjelpe oss til å se på nytt
hvem du er, og hva du vil.

Forbønn:

Be for alle som lager lærebøker, kunst, litteratur og musikk som kan
hjelpe oss til å se klarere hvem du er.


Les mer: