Når tekster fra Det gamle og Det nye testamentet taler med hverandre

Hva kjente Maria da engelen Gabriel sa at hun skulle bli mor til Messias? Hva klang med i øret hennes av ord i Skriften om frelserkongen Gud hadde lovet? Dette er et opplegg som egner seg for fremføring i en kirke eller en forsamling.

Velg ut to gode tekstlesere. La den som leser tekstene fra Det gamle testamentet stå bak i rommet, så tilhørerne får profetiene bakfra. La den som leser tekstene fra Det nye testamentet stå foran tilhørerne. Gi tekstene og lytterne rom.