Allehelgensdag

Allehelgensdag er en gammel kristen helligdag som minnes de som døde i troen. I motsetning til den amerikanske Halloween-feiringen har Allehelgensdag ikke noe med spøkelser og gjenferd å gjøre.

Hopp rett til

Kirkegård i Hong Kong.

I Den katolske kirke er 1. november dagen da alle helgener feires som ikke har en egen høytidsdag knyttet til seg. Dagen etter, den 2. november, feires Alle sjelers dag til minne om alle vanlige kristne som er døde. Da helligdagsreformen ble innført i Danmark og Norge i 1770 ble feiringen flyttet til første søndag i november. I ortodoks tradisjon feires allehelgensdag første søndag etter pinse.

I Den norske kirke er Allehelgensdag en feiring av alle avdøde kristne, men den er fortsatt oppkalt etter den katolske minnefesten.

Død og oppstandelse
I Det gamle testamentet er døden en håndfast realitet. Det er den også i Det nye testamentet, men ved Jesu oppstandelse fra de døde brytes dødens makt. Derfor har vi som kristne tillit til at døden er overvunnet.

Det betyr ikke at vi ikke skal dø, og det fjerner absolutt ikke smerten når vi opplever at en av våre nærmeste dør. Men kristendommen forkynner håpet om og troen på at man også som død er levende for Gud. Dette er ikke en form for sjelevandring eller reinkarnasjon, men derimot tro på og håp om at Gud samler de døde hos seg til evig liv.

Les om hva Paulus sier om død og oppstandelse.

Ikke spøkelser
I motsetning til Halloween handler ikke Allehelgensdag om spøkelser og døde mennesker som går igjen. I kristendommen tror vi ikke på at mennesker går igjen, verken som fortapte sjeler eller som reinkarnerte skikkelser. Derimot tror vi at den døde er hos Gud.

Det evige liv
De døde lukker døren etter seg når de går bort. Derfor kan vi ikke vite hva som venter oss når vi dør. Vi kan derimot vite hvem som venter oss: Det gjør Jesus. Den døde faller ikke ned i intethetens mørke, men tas i mot av Gud. Derfor er man ikke alene i døden, og derfor behøver man heller ikke være redd for å dø. Derfor kan også de etterlatte og sørgende finne trøst når de vet at den kjære som man har mistet er hos Gud.

Les om hva kristendommen sier om oppstandelse fra de døde.

Allehelgensdag
I mange kirker holdes det en minnegudstjeneste på Allehelgensdag. Navnene på menighetens døde det siste året leses opp og vi sier takk til Gud for dem som har gjort livet vårt rikere samtidig som vi ber om hjelp i sorgen nå som de ikke lenger er til.

Den liturgiske fargen er hvit, kirkens festfarge. Det skyldes den historiske bakgrunnen for Allehelgensdag, at man feiret de døde helgener på samme måte som i den katolske kirke. I Den norske kirke markerer den hvite farge at vi gleder oss over det de døde har betydd, og over at de nå er hos Gud.