Allehelgensdag eller Halloween?

Både Halloween og Allehelgensdag minner oss om døden. Dette er to forskjellige fester. Allehelgensdag er en minnefest preget av håp, Halloween er en fest som spiller på frykt.

Mark med gresskar på linje
Foto: Josh Couch (Unsplash.com)

I kirken feires Allehelgensdag den første søndagen i november. Halloween feires 31. oktober og innledet egentlig en tredagers feiring til minne om alle døde. Allehelgensdag og Halloween er to forskjellige fester med hver sin historie, men også med en del likheter. De feires nesten samtidig, og begge handler om døden. Mens Allehelgensdag er en minnefest preget av håp, er Halloween en fest som spiller på frykt.

Folkefest

For tjuefem år siden kjente de færreste i vårt land Halloween, men i dag er Halloween – også i Norge – en ganske kommersialisert folkefest. Mange leketøysbutikker selger kostymer til feiringen, og produksjonen av oransje kjempegresskar er mangedoblet.

Halloween er en sammenblanding av flere hedenske folketradisjoner:

Den keltiske dødefest samhein markerte inngangen til vinteren og lå midt mellom høstjevndøgn og vintersolverv. Samtidig mente man at «hallowed eve» (hellige aften den 31. oktober) var tidspunktet da det var åpent mellom de dødes og de levendes verdener. Derfor laget man i irsk og skotsk folketradisjon lykter og lysende masker av høstens gresskar. Maskene skulle holde de dødes ånder på avstand. Denne tradisjonen kom til Amerika med utvandrerne, og der ble den ble blandet med meksikanske tradisjoner og ble til en fastelavnsaktig fest som handler om å skremme bort døden og det onde med fantestreker. Nå er Halloween kommet tilbake til Europa i en kommersiell form som særlig henvender seg til barn.

Døden er en beseiret fiende

Både Halloween og Allehelgensdag minner oss om døden. Mens Halloween vil holde døden på avstand med bråk og fest, er Allehelgensdagens glade budskap at døden er overvunnet og derfor ikke lenger farlig for oss.

Paulus skriver: «Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?» (1. Korinterbrev 15,54–55).

Når vi feirer Halloween, kan vi gjøre det i glede over at døden er overvunnet og ikke lenger har noen makt. Vi kan feste for livet og håpet og troen på dødens nederlag.

Paulus om døden

1. Korinter 15,54–55

Les i nettbibelen.

54Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. 55Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Livet og døden er i Guds hender

Halloween blir det vi gjør det til. I nabolag, på skoler og kirker stelles det i økende grad i stand fester og treff for barn. Dette blir lyspunkt i høstmørket for mange, hvor de voksnes involvering skaper trygge rammer for feiringen. Dette kan også være en god anledning til å snakke med barna om hva de er redde for, og om at både livet og døden er i Guds hender og derfor ikke noe vi trenger å være redde for.

Denne tiden er samtidig en god anledning til å minnes dem vi savner, og som vi håper å møte igjen. Det kan vi gjøre ved å delta i Allehelgens-gudstjenestene og ved å tenne lys på gravene.


Les mer: