Paulus og oppstandelsen

Paulus skriver sine epistler. 1500-talls maleri av Valentin de Boulogne eller Nicolas Tournier. (Kilde: Wikipedia)

I Første Korinterbrev 15,21 skriver Paulus at døden har kommet til verden gjennom et menneske, men også at oppstandelsen fra de døde har kommet til verden ved et menneske. Døden er altså kommet til verden gjennom Adam, det første menneske, men er overvunnet av Jesus ved hans liv, død og oppstandelse fra de døde. Det betyr at døden er vårt vilkår for livet. Men det betyr også at Bibelens fortelling om Jesus Kristus gir oss lov til å håpe at døden ikke er det siste punktum i menneskets historie.