Ressurser til gudstjeneste på allehelgensdag

Disse ressursene har utgangspunkt i gudstjenestefeiring i Holmlia menighet i Oslo. Den er utformet som et helhetlig forslag til en gudstjeneste etter Den norske kirkes liturgi, men hele eller deler av gudstjenesten kan også brukes i andre sammenhenger.

Tomt trebord med fire stoler

Minnebord:

Denne gudstjenesten gir muligheten for et veldig konkret uttrykk for minner og sorg gjennom et minnebord. Det settes opp et sentralt og synlig sted, og der kan gudstjenestedeltakerne ha med en gjenstand som minner dem om noen de har mistet igjennom livet. Det kan f.eks. være et strikketøy som en mormor alltid satt med, favorittboka til kona eller supporterskjerfet til favorittlaget til en venn. Dette må derfor opplyses om på forhånd. Det går an å legge gjenstanden på minnebordet allerede før første salme, eller under bønnevandringen underveis.

Minnetre:

Det går også an å lage et enkelt «tre» med greiner i en vase. Her kan man lage en tegning eller skrive navnet på noen man ønsker å minnes, og henge det opp. Dersom det er søndagsskole, så er dette en fin aktivitet å forberede der, slik at barna kan komme inn igjen mot slutten av gudstjenesten og henge opp sitt bidrag på minnetreet.

Opplesning av navn til de som har dødd det siste året:

Mange kirker har en tradisjon for å minnes ved navn og lystenning hver enkelt av menighetens medlemmer som har dødd det siste året. Det beste er om pårørende får tilsendt invitasjon på forhånd med informasjon om at dette skjer.

Bønnevandring med mulighet for personlig forbønn og velsignelse:

Denne dagen kan også være egnet til å tilby muligheten for personlig forbønn. Det kan gjerne skje på et litt diskret sted i kirkerommet under en bønnevandring. Det kan også være en egen stasjon der den enkelte kan motta velsignelsen. Mange har hatt gode erfaringer med at ungdommer kan gjøre denne liturgiske oppgaven med å lyse velsignelsen på en veldig flott måte.