Barnemordet i Betlehem

Hva skjedde ellers i forbindelse med de hellige tre konger, eller vismennene, som de heter i Bibelen?

Måne over en ortodoks kirke i Usbekistan 2010. (Foto: Dag Smemo)

Ifølge Matteusevangeliet oppdager vismennene en ny stjerne på himmelen etter at Jesus ble født. Med utgangspunkt i en profeti fra Det gamle testamentet (4. Mosebok kap. 24,17) tolker de dette som et tegn på at jødenes konge har blitt født. Derfor oppsøker de kong Herodes i Jerusalem ettersom de venter å finne barnet hos ham.

Herodes vet godt at det ikke har blitt født noen kongesønn i hans slott. Han blir derfor bekymret for sin krone og trone, og ber vismennene fortelle ham hvor barnet er når de finner det.

Vismennene vender likevel ikke tilbake til Herodes, for i drømme har de blitt advart av Gud om at Herodes har vonde hensikter. Herodes gir likevel ikke opp og iverksetter en massakre på alle guttebarn som er født i Betlehem. På den måten vil han være sikker på å drepe den nyfødte Kristus. Planen lykkes ikke. En engel har også advart Josef i en drøm, og Josef og Maria flykter med den lille Jesus til Egypt.

I kirken hører vi ikke denne historien på Hellig tre kongers dag. Den inngår derimot i tekstrekkene for «søndag etter jul», søndagen mellom jul og nyttår.