2. juledag (Stefanusdagen)

2. juledag har også et annet navn, Stefanusdagen. Den er oppkalt etter Stefanus som vi kan lese om i Apostlenes gjerninger 6,8-7,60. Han ble den kristne kirkes første martyr.
Motiv av tre menn hvor de to ytterste kaster stein på ham i midten.
St. Stefanus steines. Freske fra Højby kirke i Odsherred, Danmark. (Foto: Wikimedia/Gunnar Bach Pedersen)

Apostlenes gjerninger kap. 6,1-6 forteller at Stefanus var en av sju diakoner i den første menigheten. Diakon betyr tjener. De sju ble utvalgt til å ta seg av ”tjenesten ved bordene”. I den første kristne menighet spiste man sammen hver dag. Jo flere de ble, desto større ble også behovet for organiseringen av matutdelingen.

Men Stefanus var mer enn bordtjener, han forkynte også evangeliet om Jesus Kristus og var ”full av Guds nåde og kraft,” kan vi lese. Motstanden mot de kristne hadde likevel brutt ut blant noen av jødene i Jerusalem, og falske vitner anklaget Stefanus for gudsbespottelse.

Den første martyr

Ved rettssaken holder Stefanus en lang forsvarstale der han gjenforteller Israels historie i lyset av Jesus Kristus og på den måten binder han sammen Det gamle og Det nye testamentet.

Likevel blir han dømt, ført ut av byen og steinet. Før Stefanus dør blir han fylt av Den hellige ånd. Han ser himmelen åpen, Gud og Jesus - og han ber om tilgivelse for drapsmennene som i ferd med å ta livet av ham.

Stefanus var den første kristne som mistet livet fordi han bekjente seg til kristendommen. Det er det vi kaller en martyr. Ordet martyr betyr egentlig sannhetsvitne. Stefanus ble altså myrdet fordi han vitnet om Jesus Kristus.

Saulus

En av tilskuerne til mordet er en ung jøde som heter Saulus. Han passer på mordernes kapper mens de steiner Stefanus. Ifølge Apostlenes gjerninger 7,58-8,1 leser vi at Saulus er enig i drapet, men nettopp denne Saulus skal vi høre mye mer om i Det nye testamentet. Han blir nemlig omvendt til kristendommen og får et nytt navn: Paulus.

Martyrium

Da Bibelen ble skrevet ned var det en svært alvorlig sak å bli en kristen. Både den romerske overmakten og de jødiske medborgerne forfulgte de kristne gjentatte ganger.

I de første hundreårene av kristendommens historie risikerte man livet hvis man bekjente seg som kristen. Det samme gjelder dessverre fortsatt mange steder i verden den dag i dag.

At den kristne kirke minnes Stefanus på 2. juledag er altså en måte å vise oss at det kristne budskap vekket motstand – og fortsatt mange steder vekker motstand. Det er en måte å ære de døde martyrene på. Samtidig kan vi glede oss over at vi i vår del av verden ikke behøver å frykte for våre liv selv om vi bekjenner oss som kristne.