På flukt

Kong Herodes legger en grusom plan. Men noen slipper unna. Hvordan er det mulig?