Julaften

I julen feirer vi at Jesus blir født. Du kan lese om Jesu fødsel i Juleevangeliet som står i Lukasevangeliet kapittel 2,1-14. Fortellingen som starter med ordene «Det skjedde i de dager...» er en av de mest kjente tekstene i Bibelen.

I forgrunnen ser vi jomfru Maria, Jesusbarnet og Josef. I bakgrunnen ser vi en gjeter og en ku og et esel som kikker inn i steinbygningen gjennom et vindu.
Kristi fødsel av Sandra Botticelli (Foto: Wikimedia)

Juleevangeliet forteller oss om Maria og Josef som har måttet reise fra hjembyen Nasaret i Galilea til Betlehem, like ved Jerusalem. Den romerske keiser Augustus har bestemt seg for å telle alle folkene i sitt kjemperike. Derfor må alle reise til den byen som slekten stammer fra for å bli registrert der. Josef stammer fra David, som var fra Betlehem, og derfor drar Maria og Josef dit.

En stall i Betlehem

Maria er høygravid og får veer akkurat idet de er framme, men det er ikke plass til dem på overnattingsstedet. Derfor må hun føde barnet, Jesus, et sted hvor det bor husdyr. Maria og Josef bruker en krybbe som vugge til den nyfødte. Ordet stall er ikke brukt i bibelteksten, men stedet er ofte blitt kalt en stall i den kristne tradisjonen.

Gjeterne

Noen gjetere holder nattevakt over flokken sin på markene utenfor Betlehem. De får besøk av en engel som forteller dem at det er født en frelser i Betlehem, og at de skal oppsøke ham. Engelen får selskap av en himmelsk hærskare som lovpriser Gud.

På Jesu tid var gjeterne ikke en del av samfunnet, de ble oppfattet som ville og usiviliserte. Det er derfor et poeng at de første som hører om Jesus ikke var en del av det gode selskap. Det kan vi forstå på den måten at Jesus kom til jorden som hele verdens frelser og ikke bare for de gode, velansette og respekterte menneskene.

Gud ble menneske

I julen feirer vi som sagt at Jesus blir født, og det er det stor grunn til å feire fordi det betyr at Gud selv kommer til verden og blir født som menneske på jorden. Vi feirer altså at himmelens lys kom til jorden.

I julen trer Gud inn i historien, han blir menneske i Jesus og lever som oss og sammen med oss. I påsken, på langfredag, dør Jesus liksom alle mennesker skal dø, men påskedag gjenoppstår han nettopp fordi han ikke bare er et menneske, men også er Gud.

Julen varer helt til påske

Derfor er det ikke så dumt når vi i julesangen ”Nå er det jul igjen” synger at julen varer helt til påske, for julens glede er i kristendommen ikke bare begrenset til noen få dager omkring den 24. desember.

At Gud ble menneske i Jesus Kristus er det budskapet som de kristne lever på. I påsken blir julens glede ennå sterkere fordi vi da forstår at Gud ikke bare levde på jorden, men også overvant døden – ikke bare for seg selv, men for alle mennesker.

Juledag

Den egentlige julehøytiden begynner juledags morgen, men i Norge og Norden har vi tradisjon for å holde festen kvelden før selve helligdagen.