Juledag

Julen er en av de tre store kristne høytider: Jul, påske og pinse. I julen feirer vi at Gud blir menneske. Selv om julaften gjerne oppleves som julens høydepunkt, er det juledag som er den egentlige høytidsdagen.

Lys i mørket
Foto: Scott Hewitt (Unsplash.com)

Johannesprologen

Der er også en annen bibeltekst som benyttes i kirken på 1. juledag, det er begynnelsen av Johannesevangeliet. Johannesprologen er ikke en fortelling om Jesu fødsel, men teksten handler om det samme som juleevangeliet: Gud ble menneske, lyset kom til verden og alle som tror blir Guds barn.

Inkarnasjon

I Johannesprologen kalles Jesus for Guds ord, som har vært med på å skape alt og gi liv til alt. Jesus blir beskrevet som verdens lys som lyser i mørket. Det at ordet blir menneske og tar bolig i blant oss kaller vi ”inkarnasjon”. Inkarnasjon betyr ”i kjøttet” og er en måte vi kan forklare at Gud ble kjøtt, at han ble menneske og levde på jorden.

Resten av Bibelen, faktisk det meste av Det nye testamentet, kan vi gjerne betrakte som en videreutvikling av hva det vil si at Gud ble menneske julenatt.

Johannesprologen

Johannes 1,1-18

Les i nettbibelen.

1I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2Han var i begynnelsen hos Gud. 3Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til 4i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. 5Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. 6Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. 7Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. 8Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. 9Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. 10Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. 11Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. 14Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. 15Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.» 16Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. 17For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.