Juledag

Julen er en av de tre store kristne høytider: Jul, påske og pinse. I julen feirer vi at Gud blir menneske. Selv om julaften gjerne oppleves som julens høydepunkt, er det juledag som er den egentlige høytidsdagen.

Bibelteksten på 1. juledag hentes fra Johannesprologen, innledningen til Johannesevangeliet.

Du kan lese mer om juleevangeliet her. Du kan også lese mer om julen her.

Johannesprologen
Der er også en annen bibeltekst som benyttes i kirken på 1. juledag, det er begynnelsen av Johannesevangeliet. Johannesprologen er ikke en fortelling om Jesu fødsel, men teksten handler om det samme som juleevangeliet: Gud ble menneske, lyset kom til verden og alle som tror blir Guds barn.

Inkarnasjon
I Johannesprologen kalles Jesus for Guds ord, som har vært med på å skape alt og gi liv til alt. Jesus blir beskrevet som verdens lys som lyser i mørket. Det at ordet blir menneske og tar bolig i blant oss kaller vi ”inkarnasjon”. Inkarnasjon betyr ”i kjøttet” og er en måte vi kan forklare at Gud ble kjøtt, at han ble menneske og levde på jorden.

Resten av Bibelen, faktisk det meste av Det nye testamentet, kan vi gjerne betrakte som en videreutvikling av hva det vil si at Gud ble menneske julenatt.

Johannesprologen kan du lese her.