Om julen

Ordet jul brukes på dansk, svensk, norsk og finsk. Litt høytidelig kan man bruke ordet Yule på engelsk. Svært mange andre språk bruker ord som er beslektet med fødsel, jf. navidad på spansk, natale på italiensk og rozjdestvopå russisk.

Greiner på grantre
Foto: Kieran White (Unsplash.com)

Den kristne forståelse av julen ser man tydelig i det engelske ordet for jul: Christmas. Det betyr egentlig «Kristusmesse», altså en gudstjeneste for Kristus.

I julen feirer vi Jesus. Han som ble født i en stall i Betlehem fordi det ikke var plass til den fødende Maria i herberget eller andre mer respektable steder. Fra begynnelsen tegnes Jesus altså som en som kommer skjevt ut, som en det etablerte samfunnet ikke har plass til eller rom for. Les mer i Lukasevangeliet kap. 2 og Matteusevangeliet kap. 1.

Verken Markus- eller Johannes-evangeliet forteller om Jesu fødsel, men Johannes innleder sitt evangelium med en prolog som trekker forbindelsen helt tilbake til skapelsen i Første Mosebok kap. 1 og de aller første ord i Bibelen: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». Gud skaper ved hjelp av ord Gud sier: «Det skal bli lys!» Og så blir det lys, og Gud ser at det er godt.

Johannes innleder sitt evangelium med: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han (eller det) var i begynnelsen hos Gud.» Noen vers lenger nede skriver Johannes: «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss». Med «ordet» tenker Johannes på Jesus. Gjennom denne markante prologen får Johannes sagt at Jesus er Guds nye begynnelse og at Jesus er Guds skaperord.

I Den norske kirke brukes Johannes-prologen som prekentekst på juledag.

Johannesprologen

Johannes 1,1-18

Les i nettbibelen.

1I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2Han var i begynnelsen hos Gud. 3Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til 4i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. 5Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. 6Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. 7Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. 8Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. 9Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. 10Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. 11Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. 14Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. 15Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.» 16Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. 17For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.


Les mer om jula