Kristi himmelfart for barn

På påskedag står Jesus Kristus opp fra graven. Disiplene møter ham, og de er sammen i førti dager. Etter det blir Jesus tatt opp til himmelen, til Gud. Vi kaller denne dagen for Kristi himmelfartsdag.

Illustrasjon fra Tidslinjen: Påske, Kristi himmelfart og Pinse
Illustrasjoner: Oscar Jansen

I dag er det førti dager siden første påskedag. Da feiret vi Oppstandelsen, at Jesus stod opp fra de døde. I dag feirer vi at Jesus blir tatt opp i himmelen.

Selv om Jesus var et menneske som ble født i Betlehem og døde på Golgata, er Jesus noe mer enn et menneske. Jesus er også Gud.

Vi kan ikke lenger si at Jesus bor i Nasaret — eller at han i dag er på vei til Kapernaum, eller noe annet sted. Eller, i dag taler Jesus til en folkemengde utenfor Jerusalem.

Kirken forteller at Jesus likevel er til stede. Han er hos den som ber, den som roper på ham, den som tilber ham og den som trenger ham. Jesus har selv sagt at han er hos de som lider, sulter eller på andre måter har det vondt.

I Bibelen står det om Jesus at han har all makt i himmelen og på jorden. Vet du hva det står om disiplene etter at Jesus fór opp i himmelen? Det står at de vendte tilbake til byen med stor glede.

NRK Skole forklarer Kristi himmelfartsdag

Dagen er til minne om at Jesus blir tatt opp til sin far i himmelen, etter å ha vært på jorden i 40 dager etter oppstandelsen.

 


Relevante bøker fra nettbutikken