Kristi himmelfart for barn

På påskedag står Jesus Kristus opp fra graven. Disiplene møter ham, og de er sammen i førti dager. Etter det blir Jesus tatt opp til himmelen, til Gud. Vi kaller denne dagen for Kristi himmelfartsdag.

Illustrasjon fra Tidslinjen: Påske, Kristi himmelfart og Pinse
Illustrasjoner: Oscar Jansen


NRK Skole forklarer Kristi himmelfartsdag:

Dagen er til minne om at Jesus blir tatt opp til sin far i himmelen, etter å ha vært på jorden i 40 dager etter oppstandelsen.

 

Les om Kristi himmelfart i Bibelen

Lukas 24,46–53

Les i nettbibelen.

46og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, 47og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. 48Dere er vitner om dette. 49Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» 50Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. 51Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. 52De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. 53Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.

Bøker for Kristi himmelfart og pinse