Les og lytt

Les og lytt til historien om Kristi himmelfartsdag slik den er gjengitt i «Tidslinjen».

Lytt til teksten

Etter at Jesus var stått opp fra graven,
fikk disiplene og han førti dager sammen.
Førti dager der alt var som før,
og der ingenting lenger var som før.
Han kunne gå gjennom låste dører.
Han kunne komme uten at de kjente ham igjen
og plutselig forsvinne for øynene på dem.
Han var den samme, og likevel annerledes.

En gang ba han dem bli med opp
på et høyt fjell med vidstrakt utsikt.
Der sa han til dem: «Jeg har fått
all makt i himmelen og på jorden.»
Han pekte utover og sa:
«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.
Døp dem, lær dem, og husk jeg er med
alle dager til verdens ende.»

Mens han velsignet dem,
ble han tatt opp til himmelen.
De sto igjen og så på hverandre.
«Det er nå det hele begynner.
Verden ligger foran oss og venter.»


Fortellingene fra Tidslinjen er skrevet av Anne Kristin Aasmundtveit