Maria budskapsdag

En graviditet varer i ni måneder, hvis alt er normalt. Derfor feirer vi Maria budskapsdag ni måneder før jul. Dagen markerer at Maria får bud om at hun skal bli mor til Jesus.

Engelen Gabriel gir Maria bud om at hun skal bli mor til Jesus. Denne hendelsen kaller man Marias bebudelse. Maleri av Fra Angelico (Foto: Wikimedia Commons)

Maria budskapsdag – vår og forventning

Maria budskapsdag blir markert i slutten av mars. Våren er på vei, naturen står på spranget til å bryte ut, og forventningene er klare til å fødes. Gud og menneske møtes, og Maria og hele kristendommens historie begynner for alvor.

Engelen Gabriel gir Maria bud om at hun skal bli mor til Jesus. Denne hendelsen kaller man Marias bebudelse. Maleri av Fra Angelico (Foto: Wikimedia Commons)

Marias Lovsang

Min sjel opphøyer Herren,

og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.

For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,

for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn.

Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.

Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave.

Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg.

Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn

slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ætt, til evig tid.

Maria og engelen
Vi finner fortellingen om Marias bebudelse i Lukasevangeliet kap. 1,26-38. Der fortelles det om hvordan den unge jenta, Maria, får besøk av Guds engel, Gabriel. Gabriel forteller henne at hun skal føde Guds sønn, en konge med et herredømme det aldri skal være ende på.

Maria undrer seg, for selv om hun er forlovet med Josef, har hun aldri vært sammen med noen mann. Gabriel forklarer at Maria skal bli gravid ved at Den hellige ånd skal komme over henne. Da erklærer Maria at hun er Herrens tjenestekvinne, og at hun er klar til å gjøre det Gud ønsker av henne.

Du kan lese mer om Gabriel og andre engler her. Maria kan du lese mer om her.

Marias lovsang
Da Maria er blitt gravid besøker hun sin slektning Elisabeth som også venter barn. Barnet hun venter er døperen Johannes som altså er Jesu fetter. Da den gravide Maria kommer inn av døren hos Elisabeth, forteller Lukasevangeliet at barnet sparket i Elisabeths mage. Allerede før de to er født, er det altså en tett forbindelse mellom Jesus og døperen Johannes.

Maria bryter ut i en lovprisning av Gud som man pleier å kalle Marias lovsang (Lukasevangeliet kap. 1,46-55). Her priser hun blant annet Gud for å være de svakes, de fattiges og de undertryktes Gud.

Det er nemlig et viktig poeng at Jesus blir født av en ung, ugift kvinne. Det høyeste mennesker kan forestille seg, nemlig Gud selv, kommer til verden i armene på en fattig, umyndig ung kvinne. Hun er også helt avhengig av at hennes forlovede ikke støter henne fra seg fordi hun er blitt gravid.

Maria i blått, Mariaalter Dresden av Jan van Eyck (Foto: Wikimedia Commons)
Maria i blått av Jan van Eyck, Mariaalter i Dresden, Tyskland
(Foto: Wikimedia Commons)

Som Maria synger om ham, er kristendommens Gud en Gud som står på menneskenes side, på de svakes side – og han blir født rett inn i den virkeligheten.

Gud og menneske
Fortellingen om Marias bebudelse virker fantastisk, men den er viktig, fordi Bibelen og kristendommen forteller at Jesus er både Gud og menneske. Det er altså viktig at det blir slått fast at han er unnfanget på guddommelig vis ved at Den hellige ånd har grepet inn, og at han derfor er Guds sønn, ja, at han er Gud.

Til gjengjeld får han Maria, en jordisk kvinne, et menneske, til mor, og derfor er han også et menneske av kjøtt og blod. Det er viktig - ikke minst fordi han dør menneskets død, men står opp av graven. Fordi det var mennesket Jesus som brøt dødens makt, har alle andre mennesker også lov til å håpe at det kan skje for dem.

Hvis Jesus derimot kun var et menneske, ville han ikke kunne bryte dødens makt. Og hvis han kun var Gud ville han ikke for alvor kunne gå i forveien for oss mennesker, leve vårt liv og dø vår død. Derfor er det viktig at Jesus både er Gud og menneske.

Du kan lese mer om oppstandelse her.

Marias bebudelse i kunsten
Marias bebudelse er et yndet motiv i kunsten. Under navnet Magnificat, etter det første ordet i den latinske versjonen av teksten, er Marias lovsang tema for utallige musikkstykker.

Det samme er et annet motiv som også har Maria som hovedperson, nemlig Stabat Mater. Det er latin og betyr «moren stod (ved korsets fot)» og er en musikalsk beskrivelse av Marias sorg da Jesus blir korsfestet. Blant de mest kjente er komponisten Vivaldis Stabat Mater.

I noen kirker har man en blå messehagel som man kun bruker på Maria budskapsdag. Blå er nemlig tradisjonelt Marias farge.