Påske

Påsken er den viktigste og eldste kristne høytiden. Den feires til minne om Jesu oppstandelse fra de døde. Denne feiringen har røtter helt tilbake til den aller tidligste kristne tid. Påsken 2023 feires fra Palmesøndag 02. april. Den påfølgende uken (uke 14) kalles den stille uke.

Bilde av nattverdsbeger, brød og tornekrone på et bord med rødt teppe.

Les om påsken i Bibelen

Lukas 22,7–13

Les i nettbibelen.

7Så kom den dagen under de usyrede brøds høytid da påskelammet skulle slaktes. 8Jesus sendte Peter og Johannes av sted og sa: «Gå og gjør i stand for oss så vi kan holde påskemåltid.» 9De spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand?» 10«Hør», sa Jesus, «straks dere kommer inn i byen, vil en mann som bærer en vannkrukke, møte dere. Følg etter ham til det huset han går inn i, 11og si til eieren av huset: ‘Mesteren spør: Hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine?’ 12Da skal han vise dere et stort rom ovenpå med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand.» 13De gikk da av sted og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet.

Forstå påsken med film

Bøker til påskehøytiden