Påskedag

Påskedagen er den viktigste dagen i den kristne kirke. Jesus står opp fra de døde, og det feirer vi hver søndag i gudstjenesten. Søndag er «den første dag i uken» - og en god begynnelse på en ny uke, selv om moderne kalendere lar hver uke begynne med mandag.

Lys skinner gjennom gravåpning

Alle evangeliene forteller at noen kvinner kom til graven på påskemorgen for å stryke velluktende olje på Jesu kropp. Men de finner graven tom, og en engel forteller dem at Jesus har stått opp fra de døde. Kvinnene forteller deretter det de har opplevd til disiplene.

Selve oppstandelsen står det ikke noe om i Det nye testamentet, men vi leser at det har skjedd og om den betydningen dette fikk for Jesu tilhengere og svært mange andre. Den tomme graven er beviset på at Gud har oppreist Jesus fra de døde, at Jesus lever og at dødens makt er brutt.

I Paulus' første brev til korinterne skriver Paulus at døden er kommet til verden gjennom et menneske, men at også de dødes oppstandelse er kommet til verden ved et menneske.

Paulus og oppstandelsen

1. Korinter 15,21

Les i nettbibelen.

21Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.

Døden er altså kommet til verden gjennom Adam, det første mennesket, men er overvunnet av Jesus, gjennom hans liv, død og oppstandelse fra de døde. Det betyr at døden er det vilkår vi har livet på. Men det betyr som sagt også at Bibelens fortelling om Jesus Kristus gir oss lov til å håpe at døden ikke er det siste punktum i menneskets historie.

Påskedag

Påskedag er kristendommens viktigste høytidsdag og feires til minne om Jesu oppstandelse.

Kilde: Store norske leksikon