Skjærtorsdag

Skjærtorsdag er kvelden før Jesus blir henrettet. Da spiser han sitt siste måltid, påskemåltidet, sammen med disiplene sine. Med «skjær» mener vi «ren». Det var nemlig på skjærtorsdag at Jesus vasket disiplenes føtter.

Bilde av nattverdsbeger

Det skjer mange ting denne kvelden. Det viktigste er at Jesus gjør sitt siste måltid til den første nattverden. Han innstifter brødet og vinen som disiplene får spise og drikke. Jesus sier at det er hans legeme og blod, og gjør dette til en ny pakt mellom Gud og mennesker. I Lukasevangeliet ber han disiplene om å spise og drikke for å huske ham, det vil si – å holde fast ved det han har gjort og lært dem.

Den nye pakt

Lukas 22,19–20

Les i nettbibelen.

19Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» 20På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.

Nattverd er egentlig bare et gammelt uttrykk for kveldsmat, men i dag knyttes ordet nesten utelukkende til det kristne måltidet. I den aller tidligste kirken var gudstjenestene først og fremst måltider hvor de velstående sørget for at også de fattige i menigheten fikk spise - og på den måten ta del i gudstjenesten.

Skjærtorsdag

Skjærtorsdag er torsdag i den stille uke før påske. I kirkeåret markeres dagen til minne om innstiftelsen av nattverden, da Jesus også vasket disiplenes føtter.

Kilde: Store norske leksikon