Skjærtorsdag forklart for barn

I dag er det påske i Jerusalem. Jødene feirer friheten i Jerusalem. De håper på en større forløsning. Slik Gud en gang reddet dem ut av Egypt, håper de å bli reddet fra romerne.

Illustrasjonsbilde av nattverden med Jesus og disiplene. Illustrert av Oscar Jansen
Nattverden med Jesus og disiplene. Illustrasjon fra Tidslinjen v/ Oscar Jansen

Forfatter: Laura Djupvik

Jesus samler disiplene til påskemåltid. Midt under måltidet gjør Jesus noe rart. Han vasker disiplenes føtter. Han gjør seg selv til tjener og viser at den minste er den største: Det er større å tjene enn å bli tjent.

Etter påskemåltidet går Jesus og disiplene til Getsemane. Det er en olivenhage. En av disiplene mangler. Han er ikke med de andre.

Jesus våker, men disiplene sovner, en etter en. Jesus er alene, og han er redd.

Skjærtorsdag betyr egentlig renselsesdagen. For denne dagen vasket Jesus disiplenes føtter, og han innstiftet nattverden. Gjennom nattverden blir mennesket renset på innsiden. Men det gammelnorske ordet «skir» eller «skira», som «skjær» stammer fra, kan også bety å døpe eller å kristne.

I folketroen er dette en farlig dag. I dag er folk og fe spesielt utsatt for onde krefter. En måte å beskytte dyrene på var å døpe dem. Enten de var geitekillinger, smålam eller unge kalver, fikk de gjerne et døpenavn. Vi synes kanskje det er rart, men for over hundre år siden – og lenger tilbake – opplevde folk påsken på en annen måte enn de fleste gjør nå. Påsken var en kamp mellom gode og onde krefter. Folk deltok i kampen ved å beskytte husdyrene, gården og seg selv. Det er ikke så rart at de la en gjenstand av stål i vannet til husdyrene, over dørene i huset, i sengene de lå i, i fjøset og på stallen. Det kunne være en øks, kniv eller saks. Stålet skulle virke mot det onde. Folk beskyttet seg også med kors. De malte kors på eiendeler de var redde for, og laget kors på maten. På fjøset malte de gjerne kors av tjære. De malte det latinske korset ✟ og Andreaskorset X.

I dag var det særlig heksene man fryktet. Man trodde at heksene red av gårde på sine sopelimer for å samles til heksesabbat denne dagen.

I kveld håper jeg på en klar og skyfri himmel, slik at jeg kan se fullmånen. Det er alltid fullmåne i uka før påskedag. Månen jeg ser i kveld, er den samme som skinte over Jesus i Getsemane.

Visste du at ...

I riktig gamle dager var det vanlig å legge sopelimen foran inngangsdøra skjærtorsdag. Det ville hindre hekser i å komme inn i huset. En heks vil ikke krysse sopelimen, hun vil måtte skyve den til side. Slik ville også heksa avsløre seg selv.

Man skulle heller ikke klippe negler eller hår på skjærtorsdag og langfredag. Da kunne det onde få tak i det, og få makt over eieren.

NRK Skole forklarer Skjærtorsdag:


Bibelen forteller at Jesus spiser det siste måltid med sine disipler,
før han blir forrådt og arrestert. Han innfører den kristne nattverden.

 

Jesus spiser påskemåltid med disiplene

–19

Les i nettbibelen.

17På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?» 18Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den mannen dere vet, og si til ham: ‘Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.’» 19Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet.

Gå videre eller tilbake: