Første påskedag

Første påskedag er den viktigste dagen i den kristne kirke. Jesus er stått opp fra de døde. Påskedagens tekster leser du i Luk 24,1-9.

Lys skinner gjennom gravåpning

Alle evangeliene forteller om kvinner som kom til graven på påskemorgen for å stryke velluktende olje på Jesu kropp. Men de finner graven tom, og en engel forteller dem at Jesus har stått opp fra de døde. Kvinnene forteller deretter det de har opplevd til disiplene.

Selve oppstandelsen står det ikke noe om i Det nye testamentet, men vi leser at det har skjedd og om den betydningen dette fikk for Jesu tilhengere og svært mange andre. Den tomme graven forteller at Gud har reist Jesus fra de døde, at Jesus lever og at dødens makt er brutt.

Påskedag

Påskedag er kristendommens viktigste høytidsdag og feires til minne om Jesu oppstandelse.

Kilde: Store norske leksikon

Påskedagens tekst

Lukas 24,1-9

Les i nettbibelen.

1Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. 2Da så de at steinen var rullet fra graven. 3Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. 4De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. 5Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? 6Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea: 7‘Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.’» 8Da husket de hans ord. 9Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre.

Les teksten sammen

I påskehøytiden samler vi gjerne de vi er glad i rundt en rekke gode måltider. Disse dagene har vi gjerne litt bedre tid enn vi pleier - tid til å prate og glede oss sammen.

Hva med å ta med bibelteksten inn i dette måltidet? Begynn eller avslutt måltidet med å lese teksten sammen. På påskedagen kan dere lese teksten fra Luk 24,1-9.