Palmesøndag

Palmesøndagens tekster tar oss inn i den oppløftede stemningen i Jerusalem. Deretter skifter stemningen - og vi følger Jesus i hans fortvilelse, smerte og lidelse. Palmesøndagens tekster er Joh 12,12-19.

Hopp rett til

Bilde av palmegren

Palmesøndagens tekst

–19

Les i nettbibelen.

12Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. 13Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge! 14Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet: 15Vær ikke redd, datter Sion! Se, din konge kommer, ridende på en eselfole. 16Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik. 17Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lasarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. 18Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. 19Fariseerne sa da til hverandre: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.»


Om palmesøndag

I kirken starter påskeuken med palmesøndag, som er søndagen før påskedag. Den innleder det som gjerne ofte omtales som Den stille uke.

Jesus har vandret lenge omkring i Israel med disiplene sine, han har helbredet syke, vekket opp døde og fortalt om Gud på en helt ny måte. Selv om han flere ganger har sagt til disiplene at han vil lide og dø i Jerusalem, er han likevel på vei til byen for å feire påske.

Vi kan lese om palmesøndag i alle de fire evangeliene. Alle tekstene forteller på nesten samme måte hvordan Jesus rir inn i Jerusalem på et esel mens befolkningen jubler, roper Hosianna, som betyr «frels oss», og vifter med palmegrener. Det er derfor vi kaller dagen for palmesøndag.

Palmesøndag

Palmesøndag feires til minne om Jesu inntog i Jerusalem, da folket hyllet ham med palmeblader, ifølge Johannesevangeliet kapittel 12, vers 13.

Kilde: Store norske leksikon

Les teksten sammen

I påskehøytiden samler vi gjerne de vi er glad i rundt en rekke gode måltider. Disse dagene har vi gjerne litt bedre tid enn vi pleier - tid til å prate og glede oss sammen.

Hva med å ta med bibelteksten med inn som en del av måltidet? Begynn eller avslutt måltidet med å lese teksten sammen.