Skjærtorsdag

Skjærtorsdag er kvelden før Jesus blir korsfestet. Da spiser han sitt siste måltid, påskemåltidet, sammen med disiplene sine. Skjærtorsdagens tekster er Matt 26,17-30.

Hopp rett til

Bilde av nattverdsbeger

Skjærtorsdagens tekst

Matteus 26,17-30

Les i nettbibelen.

17På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?» 18Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den mannen dere vet, og si til ham: ‘Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.’» 19Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet. 20Da det ble kveld, tok Jesus plass ved bordet sammen med de tolv. 21Mens de spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg.» 22Da ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg, Herre?» 23Men han svarte: «Den som har dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. 24Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født.» 25Judas, han som forrådte ham, spurte da: «Det er vel ikke meg, rabbi?» «Du har sagt det», svarte Jesus. 26Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» 27Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! 28For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. 29Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.» 30Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget.

På skjærtorsdag gjør Jesus sitt siste måltid til den første nattverden. Han innstifter brødet og vinen som disiplene får spise og drikke. Jesus sier at det er hans legeme og blod, og gjør dette til en ny pakt mellom Gud og mennesker. I Lukasevangeliet ber han disiplene om å spise og drikke for å huske ham, det vil si – å holde fast ved det han har gjort og lært dem. Nattverd er egentlig et gammelt uttrykk for kveldsmat, men i dag knyttes ordet nesten utelukkende til det kristne måltidet. I den aller tidligste kirken var gudstjenestene først og fremst måltider hvor de velstående sørget for at også de fattige i menigheten fikk spise - og på den måten ta del i gudstjenesten.

Les teksten sammen

I påskehøytiden samler vi gjerne de vi er glad i rundt en rekke gode måltider. Disse dagene har vi gjerne litt bedre tid enn vi pleier - tid til å prate og glede oss sammen.

Hva med å ta med bibelteksten inn i dette måltidet? Begynn eller avslutt måltidet med å lese teksten sammen. På skjærtorsdag kan dere lese teksten fra Matt 26,17-30.

Skjærtorsdag

Skjærtorsdag er torsdag i den stille uke før påske. I kirkeåret markeres dagen til minne om innstiftelsen av nattverden, da Jesus også vasket disiplenes føtter.

Kilde: Store norske leksikon