Hvorfor feirer vi påske?

Påsken er den viktigste kristne høytiden. Påske kommer fra det hebraiske ordet pesach som betyr «å gå forbi».

Kristen påske

Påsken ble den første offisielle kristne høytiden. Den ble feiret til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse – som ifølge evangeliene fant sted nettopp under den jødiske påskefeiringen i Jerusalem.

Kilde: Store norske leksikon


I Det nye testamentet feirer Jesus og disiplene påske på samme måte som alle andre jøder. Blant annet spiser de påskelammet sammen. Men Jesus gjør noe uventet - han bryter brødet og skjenker vinen og sier til disiplene at det er hans kropp og hans blod. Under måltidet heller Jesus vann i et fat og vasker disiplenes føtter. De skjønner ikke hvorfor han som er lederen deres gjør det, men Jesus forteller dem at de snart vil forstå hva det betyr. Han blir sveket av sin venn Judas, han blir arrestert, torturert og dømt uskyldig til døden på korset.

Påskefortellingen gir en grunnleggende forståelse av hvem vi er som mennesker og hva vårt liv dypest sett handler om. Her er tekster fra Bibelen som hører til påskedagene.

Påsken finnes både i jødisk og kristen sammenheng. Selv om høytiden handler om forskjellige ting og feires på ulike måter, kan ordet pesach - å gå forbi - også hjelpe oss til å forstå hva den kristne påsken betyr. Jesus er Guds offerlam for alle mennesker.

Det gamle testamentet

I Det gamle testamentet feires påsken hvert år til minne om at Moses førte israelittene ut av fangenskapet i Egypt. I Andre Mosebok kan vi lese om farao som ikke ville la israelittene forlate landet. Derfor sendte Gud ti plager over det egyptiske folket.

Den tiende plagen innebar at Gud sendte en dødsengel gjennom gatene og tok livet av alle førstefødte sønner. Gud hadde forut for dette advart israelittene gjennom Moses. De slaktet et lam og blodet fra lammet strøk de på dørstolpene og dørbjelken på huset. De husene som hadde blod på dørene gikk Herrens engel forbi, derav pesach: At døden gikk forbi husene. Farao ga seg, og Moses samlet israelittene og førte dem ut av Egypt.

I Det gamle testamentet leser vi derfor at den jødiske påsken skal feires til minne om denne flukten, og at påskemåltidet skal spises stående og i hast. I tillegg til lammet spiser man usyret brød, brød bakt uten gjær, til minne om at forfedrene i Egypt ikke hadde tid til å bake hevet brød. Påsken kalles derfor også høytiden med usyret brød i både Det gamle testamentet og i evangeliene.

Gratis undervisningsmateriell for påske


Er du lærer? Vi sender deg undervisningsmateriell med lærerveiledning for påske på e-post helt gratis. Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE, norsk og kunst og håndverk.
Send e-post og motta PDF