Hvorfor feirer vi påske?

Påsken er den viktigste kristne høytiden. Da feirer vi og minnes det underet som omtales i Johannes 3,16: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Kristen påske

Påsken ble den første offisielle kristne høytiden. Den ble feiret til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse – som ifølge evangeliene fant sted nettopp under den jødiske påskefeiringen i Jerusalem.

Kilde: Store norske leksikon


Påske kommer fra det hebraiske ordet pesach som betyr «å gå forbi».

I Det nye testamentet feirer Jesus og disiplene påske på samme måte som alle andre jøder. Blant annet spiser de påskelammet sammen. Men Jesus gjør noe uventet - han bryter brødet og skjenker vinen og sier til disiplene at det er hans kropp og hans blod. Etter måltidet heller Jesus vann i et fat og vasker disiplenes føtter. De skjønner ikke hvorfor han som er lederen deres gjør det, men Jesus forteller dem at de snart vil forstå hva det betyr. Dagen etter blir Jesus sveket av sin venn Judas, han blir arrestert, torturert og uskyldig blir han dømt til døden på korset.

På denne måten skildrer Bibelen for oss hvordan Jesus, Guds sønn, tar på seg ansvaret og straffen for menneskenes mangelfullhet og ondskap. Men i motsetning til oss mennesker er ikke Jesus maktesløs i møte med døden. Han beseirer den, og står opp fra graven.

Påskefortellingen kan kanskje oppfattes som en merkelig og mystisk fabel, men for de som kjenner hele evangeliet åpner budskapet for en dypere og grunnleggende forståelse av hvem vi er som mennesker og hva vårt strev og vårt liv dypest sett handler om. For fullt ut å forstå dette bør man i det minste ha lest ett av evangeliene i Det nye testamentet (Matteus, Markus, Lukas eller Johannes). La påskens mysterium inspirere deg til å åpne Bibelen. Et godt sted å begynne kan være Lukasevangeliet.

Det gamle testamentet

I Det gamle testamentet er påsken en fest som hvert år feires til minne om at Moses førte israelittene ut av fangenskapet i Egypt. I 2. Mosebok kan vi lese om den egyptiske farao som ikke ville la israelittene forlate landet. Derfor sendte Gud ti plager over det egyptiske folket. Den tiende plagen innebar at Gud sendte en dødsengel gjennom gatene som tok livet av alle førstefødte sønner. Gud hadde forut for dette advart israelittene gjennom Moses. De slaktet et lam og blodet fra lammet strøk de på dørstolpene og dørbjelken på huset. De husene som hadde blod på dørene gikk Herrens engel forbi, derav pesach: At døden gikk forbi husene. Farao ga seg, og Moses samlet israelittene og førte dem ut av Egypt. Derfor leser vi i Det gamle testamentet at den jødiske påsken skal feires til minne om denne flukten, og at påskemåltidet derfor skal spises stående og i hast. I tillegg til lammet spiser man usyret brød, brød bakt uten gjær, til minne om at forfedrene i Egypt ikke hadde tid til å bake hevet brød. Påsken kalles derfor også høytiden med usyret brød i både Det gamle testamentet og i evangeliene.

Farao nekter israelittene å dra

1Siden gikk Moses og Aron til farao og sa: «Så sier Herren, Israels Gud: La mitt folk dra, så de kan feire høytid for meg i ørkenen!» 2«Hvem er Herren?» spurte farao. «Skulle jeg lyde ham og la folket dra? Jeg kjenner ikke Herren, og jeg vil ikke la Israel dra.» 3De sa: «Hebreernes Gud har møtt oss. La oss få dra tre dagsreiser ut i ørkenen og ofre til Herren vår Gud, så han ikke rammer oss med pest eller sverd.» 4Men egypterkongen sa til dem: «Moses og Aron, hvorfor vil dere holde folket borte fra pliktene? Gå tilbake til arbeidet deres!» 5Så sa farao: «Se hvor tallrikt folket er blitt i landet nå. Og dere vil få dem til å legge ned arbeidet!» 6Samme dag ga farao befaling til folkets slavedrivere og oppsynsmenn: 7«Heretter skal dere ikke gi folket halm til å lage murstein med, slik som før. De skal selv gå og sanke halm. 8Men dere skal pålegge dem å lage like mye murstein som før, dere skal ikke skjære ned på mengden. For de er late, derfor skriker de: La oss dra og ofre til vår Gud! 9Legg tungt arbeid på mennene, så de har nok å gjøre og ikke får tid til løgnaktig snakk!» 10Da gikk slavedriverne og oppsynsmennene ut og sa til folket: «Så sier farao: Jeg gir dere ikke halm. 11Gå selv og hent halm hvor dere finner den! Men det blir ikke skåret ned på arbeidsmengden.» 12Da spredte folket seg ut over hele Egypt for å sanke strå til halm. 13Slavedriverne presset på og sa: «Gjør arbeidet deres ferdig, fullt dagsverk hver dag, som da dere fikk halm!» 14Og oppsynsmennene som faraos slavedrivere hadde satt over israelittene, ble slått. Slavedriverne sa: «Hvorfor har dere verken i går eller i dag fått ferdig den fastsatte mengde murstein, slik som før?» 15Da gikk israelittenes oppsynsmenn og ropte til farao: «Hvorfor gjør du slik mot tjenerne dine? 16Tjenerne dine får ikke halm, likevel sier de til oss: Lag murstein! Se, tjenerne dine blir slått, og det er ditt folk som har skylden.» 17Men farao sa: «Late er dere, late! Derfor sier dere: La oss dra og ofre til Herren. 18Men gå nå og arbeid! Halm får dere ikke, men dere skal likevel levere den fastsatte mengden murstein.» 19Israelittenes tilsynsmenn innså at de var ille ute da det ble sagt: «Dere får ikke skjære ned på den daglige mengden med murstein!» 20Da de kom ut fra farao, møtte de Moses og Aron, som sto og ventet på dem. 21De sa til dem: «Måtte Herren se dere og dømme dere, for dere har gjort oss frastøtende i faraos og hans tjeneres øyne. Dere har lagt sverdet i hånden på dem så de kan drepe oss.» 22Da vendte Moses seg til Herren igjen og sa: «Herre, hvorfor har du handlet ondt mot dette folket? Hvorfor har du sendt meg? 23Fra den stund jeg gikk til farao for å tale i ditt navn, har han handlet ondt mot dette folket. Og du har ikke gjort noe for å befri folket ditt!»

Les i nettbibelen

Det nye testamentet

Påsken finnes både i en jødisk og i en kristen sammenheng. Selv om høytiden handler om forskjellige ting og feires på ulike måter, kan ordet pesach - å gå forbi - også hjelpe oss til å forstå hva den kristne påsken betyr. Jesu blod på korset betyr nemlig at døden går forbi vår dør, på samme måte som lammets blod betydde at dødsengelen gikk forbi israelittenes dører i det gamle Egypt. Jesus er Guds offerlam for alle mennesker.

Påskefortellingen i Det nye testamentet innledes med at leserne blir tatt med inn i den oppløftede stemningen på Palmesøndag, da Jesus rir inn i Jerusalem og hylles av folket. Deretter skifter stemningen - og vi følger Jesus videre i en historie som snart preges av fortvilelse, smerte og lidelse.

Skjærtorsdag
er kvelden før Jesus blir henrettet. Da spiser han sitt siste måltid, påskemåltidet, sammen med disiplene. Med "skjær" mener vi "ren". Ifølge Johannesevangeliet var det nemlig på skjærtorsdag at Jesus vasket disiplenes føtter.

Den neste dagen, Langfredag, har fått sitt navn fordi det er dagen da Jesus blir pint og dør på korset. Derfor er dagen lang og sorgtung. Rådsherren Josef sørget for at Jesus ble svøpt og gravlagt, og noen kvinner som hadde fulgt Jesus skyndte seg å lage i stand velluktende oljer og salver til den døde kroppen hans. Så holder alle seg i ro - for det er sabbat.

Men så kommer søndagen, påskedagen, som er den viktigste dagen i den kristne kirke: Jesus står opp fra de døde. Det underet feirer vi hver søndag i gudstjenesten.

I Det første korinterbrevet skriver Paulus at døden er kommet til verden gjennom et menneske, men at også de dødes oppstandelse er kommet til verden ved et menneske.

Døden kom til verden gjennom Adam, det første mennesket, men den ble overvunnet av Jesus, gjennom hans liv, død og oppstandelse fra de døde. Det betyr at døden er det vilkår vi har livet på. Det betyr også at Bibelens fortelling om Jesus Kristus gir oss lov til å tro at døden ikke er det siste punktum i menneskets historie. Jesus ofret seg selv for at vi skulle få leve. Ingenting er vel mer verdt å feire enn akkurat det.

Jesus er Guds lam

29Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!

Les i nettbibelen