Pinse

Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Da Den hellige ånd kommer, blir det begynnelsen for de kristne menighetene, og dermed for hele den kristne kirke. Derfor regnes pinsen som kirkens fødselsdag.

Hvit due holdes forsiktig av to hender mot mørk bakgrunn.

Les om pinsen i Bibelen

Johannes 14,15-21

Les i nettbibelen.

15Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. 21Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Apostlenes gjerninger kap. 1–7

Apostlenes gjerninger viser hvordan Gud oppfylte sine eldgamle løfter: at alle folkeslag skal bli velsignet gjennom Abrahams etterkommer, Jesus fra Nasaret. I denne videoen ser vi hvordan Jesus og Ånden fornyer Israelsfolket og gjør dem klare til å forkynne gode nyheter til alle folkeslag.

Den hellige ånd

I denne filmen utforsker vi den opprinnelige betydningen til det bibelske begrepet "ånd" og hva det vil si at Guds ånd selv er til stede i alt det skapte. Til slutt ble Den hellige ånd åpenbart gjennom Jesus og sent ut til livene til de som følger ham for gjøre alle ting nye.


Relevante bøker fra nettbutikken