Pinse

Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Da Den hellige ånd kommer, blir det begynnelsen for de kristne menighetene, og dermed for hele den kristne kirke. Derfor regnes pinsen som kirkens fødselsdag. Pinsedag feires alltid på sjuende søndag etter påske. I 2021 faller denne dagen på den 23. mai.

Hopp rett til

Pinseunderet: Gjengivelse fra middelaldermanuskriptet Hortus delicarum av Herradis Landsbergensis (1100-tallet)


Pinseunderet: Gjengivelse fra middelaldermanuskriptet Hortus delicarum av Herradis Landsbergensis (1100-tallet)

Pinse kommer fra det greske ordet for femti, pentekoste, fordi den kommer 50 dager etter påsken. Opprinnelig var pinsen en jødisk høstfest, som står omtalt i Det gamle testamentet, blant annet i 5. Mosebok 16,9-12. Den jødiske pinsen kalles også kornhøstfesten og er en av de tre jødiske valfartsfester. Jøder fra alle deler av verden strømmet da til Jerusalem for å delta i pinsefeiringen ved tempelet.

Jesus lover en talsmann
Pinsen er også en kristen høytid, og bakgrunnen for den kan man lese om i Apostlenes gjerninger kap. 2: Det har gått 50 dager siden påske, da Jesus på langfredag ble korsfestet og gravlagt, og på påskedagen stod opp igjen fra de døde. På Kristi himmelfartsdag ble Jesus tatt opp til himmelen, men før Jesus tok avskjed med disiplene lovet han dem at de ville få en talsmann som kunne tale på deres vegne. Denne talsmannen er Den hellige ånd (Johannesevangeliet kap. 14,16-31).

Den hellige ånd kommer
Like etter at Jesus har blitt tatt opp til himmelen er disiplene alene, og da den jødiske pinsefeiringen pågår er de samlet i et hus i Jerusalem. Plutselig fylles huset av noe som likner et kraftig vindkast og ildtunger setter seg på disiplene.

På denne måten beskriver Lukas hvordan Den hellige ånd fyller disiplene og rører ved dem, gjør dem brennende og levende, slik at de plutselig kan snakke alle verdens språk. Jerusalem var i pinsen samlingssted for jøder fra hele verden, og med ett kan de tilreisende fra Egypt, Libya, Roma - og alle andre deler av verden - forstå hva disiplene sier. Ånden gir disiplene styrke og ord slik at de nå kan gå og fortelle om Jesus.

Peters preken
Disippelen Peter holder da en tale. Han snakker om Jesus og om hvordan han har stått opp fra de døde (Apostlenes gjerninger kap. 2,14-36). Etter talen fortelles det at omlag tre tusen mennesker begynner å tro at Jesus er Guds Sønn. De blir døpt og de blir til den første kristne kirke (Apostlenes gjerninger kap. 2,37-47). Det er grunnen til at pinsen også kalles for kirkens fødselsdag.

Pinsens betydning
Pinsen er den tredje av de store kristne høytider og kanskje den det er vanskeligst å forstå. For hva betyr Den hellige ånd, og hva innebærer det at den kommer til verden? Et barn i krybben på julenatten og den tomme graven på påskemorgen er det gjerne enklere å forholde seg til.

Den hellige ånd er først og fremst et uttrykk for Guds nærvær. Selv om Jesus ikke lenger er på jorden er Gud fortsatt helt nær menneskene gjennom Den hellige ånd. Den er Guds kraft og det som gir liv til kirken og de kristne. Den hellige ånd er også den talspersonen som Jesus lovet disiplene, og som gjorde at de nå kunne fortelle om Jesus og hans oppstandelse for alle mennesker, både i Jerusalem og over hele verden.

Pinsen har dermed enda en betydning.

Babels tårn, oljemaleri av Pieter Bruegel d.e. Wien kunsthistoriske museum, Østerrike.

Babels tårn

Det gamle testamentet forteller at alle i begynnelsen snakket samme språk. Menneskene bestemte seg for å bygge et høyt tårn som kunne nå helt opp til himmelen, men Gud steg ned og ga menneskene ulike språk. Dermed kunne de ikke lenger snakke sammen og heller ikke samarbeide om å fullføre prosjektet. Dette er historien om Babels tårn, som du kan lese her.

I pinsen skjer det motsatte: Nå kan alle mennesker igjen forstå hverandre, i hvert fall når vi snakker med tro om Gud og Kristus. Splittelsen av folkeslagene som Bibelen forteller om etter språkforvirringen i Babel blir opphevet i pinsen. På den måten sier Pinsefortellingen oss at alle kristne er ett folk. Når Den hellige ånd er til stede kan mennesker snakke sammen og forstå hverandre på tross av alt annet som måtte skille dem.

Pinsens liturgiske farge er rød - blodets, åndens og ildens farge.