2. pinsedag

2. pinsedag er knyttet til pinseunderet, men har ikke noe selvstendig innhold. For alle de tre store høytidene, jul, påske og pinse gjelder det at de er for store til bare én dag. Derfor trenger vi en dag i tillegg. 2. pinsedag handler om de konkrete resultatene eller konsekvensene av pinsedagen.
Pinseunderet gjengitt av den franske maleren Jean Restout, 1732. Utstilt i Louvre, Paris.

De tekstene som brukes i Den norske kirke på 2. pinsedag er som oftest hentet fra Apostlenes gjerninger og handler om hva som skjer etter pinsedagen. Det fortelles bl.a. om at menneskene som ble døpt på pinsedagen fortsatte å holde sammen, og at de fulgte Jesu disipler eller ”apostler”, som de nå ble kalt. De spiste sammen, bad sammen og delte eiendom og penger med hverandre (Apostlenes gjerninger kap. 2,42-47).

Det fortelles også at det fortsatte å komme nye medlemmer til menigheten, og at også mennesker som ikke var jøder ble døpt (Apostlenes gjerninger kap. 10,42-48).

I 2019 hentes bibelteksten på 2. pinsedag fra Johannesevangeliet 7,37-39.

Påske og pinse
Forholdet mellom pinsedag og 2. pinsedag minner om forholdet mellom påskedag og 2. påskedag. Mens vi på påskedagen får høre det ubegripelige budskap om den tomme graven og Jesu oppstandelse fra de døde, gjør 2. påskedag dette ufattelige til noe konkret – og vi får vite hva det betyr at Jesus er gjenoppstått.

På samme måten er pinsefortellingen historien om noe så uhåndgripelig som Den hellige ånd, mens 2. pinsedag forteller oss at dette uhåndgripelige gjorde mennesker i stand til å leve som kristne og grunnlegge den kirken som alle kristne er medlemmer av i dag.

Rødt er blodets, ildens og åndens farge. Fordi 2. pinsedag først og fremst handler om Den hellige ånds virksomhet er rød denne dagens liturgiske farge, slik den også er det på selve pinsedagen.