Les og lytt

Les og lytt til historien om pinsen slik den er gjengitt i «Tidslinjen».

Lytt til teksten

For ti dager siden hadde disiplene
vært sammen med Jesus på et fjell.
Der hadde de tatt farvel med Jesus,
og så steg han opp til himmelen.
Men før han forlot dem,
lovet han at de ikke skulle bli igjen alene.
Han sa at det skulle komme en til dem
og gi dem kraft til å tale ord fra Gud.
Men disiplene visste ikke helt hvem det var.

Nå var det høytid og pinsefest i Jerusalem.
Byen var full av folk fra mange land,
de var kommet for å feire.
Disiplene var samlet på ett sted.

Plutselig var det som det blåste opp en storm inne i huset.
Lyden av vind suste mot ørene.
Ildtunger dalte ned,
delte seg og satte seg på hodet til hver disippel,
men håret brant ikke.
De begynte å tale på hvert sitt språk.
Det var språk de ikke kunne fra før av,
men nå snakket de språkene flytende.

Folk stimlet sammen da de hørte lyden,
og en stor folkemengde samlet seg utenfor huset.
Det var mennesker fra mange land.
«Hva er dette?» sa de til hverandre.
«Disse mennene er fra Galilea, men de snakker vårt språk,
de taler om Gud på alle verdens språk.
Er det mulig?»

Da sa Peter: «Jesus ba oss gå ut i verden
og fortelle de gode nyhetene om ham.
Nå står dere her rett foran oss,
så hør når vi forteller om Guds store under.»

Så fortalte Peter om Jesus
og alt som hadde skjedd i påsken.
Folk hørte og trodde de gode nyhetene.
Tre tusen mennesker ble døpt denne dagen,
da kirken ble til.


Fortellingene fra Tidslinjen er skrevet av Anne Kristin Aasmundtveit