Pinse for barn og unge

Før Jesus blir tatt opp til himmelen, lover han disiplene at han skal sende dem hjelp. Han lover at de skal få kraft til å fortelle hele verden om hva Gud har gjort. Disiplene venter. Det er ti dager siden Jesus for opp til himmelen. Da daler Den hellige ånd ned over dem som flammer, og de snakker på språk de ikke har lært. Alle mennesker som er der får høre om Gud på sitt eget språk. Vi regner første pinsedag som den verdensvide kirkens fødselsdag.

Hopp rett til

Illustrasjon fra Tidslinjen: Påske, Kristi himmelfart og Pinse
Illustrasjoner: Oscar Jansen


NRK Skole forklarer Pinse:

Pinse kommer 50 dager etter påskedag. På denne dagen skal den hellige ånd ha vist seg for første gang. Dagen blir også omtalt som kirkens bursdag.

 

Les om pinsen i Bibelen

Johannes 14,15–21

Les i nettbibelen.

15Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. 21Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Bøker for Kristi himmelfart og pinse