Pinsevandring med Kristi himmelfartsdag

Tiden fra påske til pinse har alltid vært gledens tid i kirkeåret. Bli med på en vandring fra Kristi himmelfartsdag til underet som skjer på pinsedag da Den hellige ånd kom til disiplene.