Undervisningsopplegg om pinsen

Et nytt undervisningsopplegg om Kristi himmelfart og pinse tilpasset læreplanen for ungdomsskolen.

Stillbilde fra Bible Projects animasjonsfilm om pinsen: Tre skikkelser med ildtunger over hodet.

Målgruppe: 8.-10. trinn.

Omfang: En undervisningstime

Kort om pinsehøytiden:

 • Fortellingen om pinsen finner vi i Apostlenes gjerninger. Den boken handler om hva disiplene og de første kristne gjorde etter at Jesus hadde stått opp fra de døde.
 • Pinse betyr «femtiende dag» og feires alltid 50 dager etter første påskedag.
 • Pinsen feires til minne om at Den hellige ånd ble gitt til disiplene. Fra da av begynte de kristne å ha egne samlinger. Pinsen kalles derfor ofte for kirkens fødselsdag.

Undervisningsopplegg:

La elevene se filmen flere ganger på egen hånd mens de arbeider med følgende spørsmål:

 1. Hvorfor sa Jesus at disiplene skulle vente i Jerusalem?
 2. Hvorfor var det jøder fra forskjellige land i Jerusalem på den tiden?
 3. I Det gamle testamentet var ild et symbol på Guds nærvær. Et eksempel er da Moses fikk de ti bud. Da var det én flamme. Hvorfor er det nå mange flammer over hodene på disiplene?
 4. Israels folk bestod opprinnelig av tolv stammer. På Jesu tid var de spredt rundt omkring i mange land. En av Jesu disipler, Peter, forklarer at nå samles folk fra hele verden «for å være det fornyede israelsfolket». Det er ikke bare jøder, men mange ulike slags folk. Hvem er det de tror på og følger?
 5. Hva var forskjellen på det gamle og det nye templet?


Oppfølging:

 1. Les teksten om pinsedagen i Apostlenes gjerninger kapittel 2.
 2. Se hele filmen om Apostlenes gjerninger kapittel 1-7.
 3. Pinsen er Den hellige ånds høytid. Neste time kan derfor ta for seg den 3. personen i treenigheten.

Video fra BibleProject

Se frem til ca. 3:30:

Kompetansemål LK20:

 • Utforske og presentere sentrale trekk ved kristendommen.
 • Utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt.

Kompetansemål LK06:

 • Finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye testamentet.
 • Drøfte utvalgte bibeltekster fra profetene, den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen, et evangelium og et Paulus-brev og forklare særpreg og hovedtanker i disse.
 • Gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og i verden og for kristendommens stilling i dag.

Læringsmål:

 • Vite hvorfor pinsen er en viktig kristen høytid.

Læremiddel:

 • The Bible Project – video om pinsen (se frem til ca. 3:30).

Kort om The Bible Project:

Med over 300 millioner seere har The Bible Project sine enkle, korte og pedagogiske animasjoner av Bibelens bøker blitt et viktig redskap for å øke kunnskapen om Bibelen verden over.

Filmene er gratis tilgjengelig på Youtube og kommer nå fortløpende med norsk tekst og tale.

Dermed får alle landets lærere et meget godt verktøy til bruk i undervisningen om Bibelens mange små fortellinger, men også dens store fortelling.

En av de store styrkene med disse filmene er nettopp at de evner å formidle det store bildet, hvordan de små hendelsene henger sammen og former en større fortelling. Filmene gir også drypp av historisk bakgrunn som kaster nytt lys over tekstene. Derfor egner filmene seg spesielt godt som korte innledninger til studier av enkelttekster eller temaer innen kristen tro.

Undervisningsopplegget er utarbeidet i samarbeid med Laget og Damaris Skole.