Hvem er hvem i Bibelen?

Bibelen forteller om mange ulike personer! Noen av dem er mer kjent enn andre. Her kan du lese artikler om noen av Bibelens viktigste kvinner og menn.

Bibelen forteller om svært mange personer. De er viktige for historiene som fortelles, men de har også en annen og større betydning.

Bibelen formidler den store historien om Gud og mennesker, men den gjengir også mange mindre fortellinger om enkeltpersoner. I dag kan vi fremdeles speile oss i disse menneskene og på den måten lære noe, både om oss selv, vårt forhold til Gud og til andre mennesker.

Nedenfor kan du lese mer om et utvalg viktige personer fra Bibelen, for eksempel om David: Det gamle testamentet forteller at han var en stor konge, men også en person med flere menneskelige svakheter. Eller om Judas, som Det nye testamentet forteller at er en av Jesu nærmeste følgesvenner inntil han forråder ham.

Ikke minst kan vi lese om Jesus, Guds Sønn og verdens frelser, som samtidig også er et helt menneske. Bibelens personfortellinger er svært gamle og forteller om en annen tid enn den vi lever i, men i historiene skildres menneskelig svakhet og styrke som fortsatt i dag - og til alle tider - vil ha noe å si om den måten mennesket lever på.

Flere av artiklene er gjengitt med tillatelse fra Det Danske Bibelselskab og er omarbeidet til norsk av Else-Marie Sjølie.