Jakob og Johannes

Vi møter brødrene Jakob og Johannes i Det nye testamentet. De er to av de tolv disiplene til Jesus. De er fiskere, akkurat som et annet brødrepar, Peter og Andreas. Peter, Andreas, Jakob og Johannes var de første som forlot alt for å bli disiplene til Jesus.

Tordensønnene
Brødrene Jakob og Johannes er sønnene til en mann som het Sebedeus. Derfor blir de i evangeliene kalt Sebedeus-sønnene. I Mark 3,17 blir de også kalt «tordensønnene». Det er blant annet blitt begrunnet med at de var så ivrige og pågående.

Jakob og Johannes er ikke bare blant de første disiplene vi hører om. De er også noen av dem vi hører mest om. Sammen med Peter blir de beskrevet som de som sto Jesus nærmest. De var for eksempel sammen med ham både ved «forklarelsen» på fjellet. (Matt 17,1) og i Getsemanehagen, der Jesus ba før han ble arrestert natten til Langfredag (Mark 14,33).

Disipler og mennesker

Men selv om Jakob og Johannes tilhørte den innerste krets, var de ikke eksemplariske etterfølgere av Jesus. De spurte for eksempel i Mark 10,35–45 Jesus om å få de beste plassene i det riket han skulle opprette. I Matt 20,20–28 var det riktignok moren som ba om dette på vegne av sønnene. Jakob og Johannes hadde misforstått det Jesus prøvde å lære dem. Men på den måten fikk Jesus muligheten til å forklare at det er den som tjener andre som er den største i Guds rike.

I Getsemane-hagen gikk det enda verre. Her sovnet disiplene, selv om Jesus hadde bedt dem om å våke sammen med ham i hans vanskeligste kamp. Jakob og Johannes var altså ivrige og velvillige disipler, men de var også mennesker som ikke alltid klarte å stå distansen helt ut.

Sebedeus-sønnene etter Jesu død og oppstandelse
Den kirkelige tradisjonen forteller at Johannes har skrevet det som kalles de fem Johannes-skriftene i Det nye testamentet: Evangeliet etter Johannes, første, andre og tredje Johannes-brev og Johannes´ åpenbaring. Men ifølge alminnelig anerkjent forskning regner man ikke dette for sannsynlig.

Tradisjonen sier også at Johannes er den disippelen som i Johannesevangeliet blir omtalt som «den disippelen Jesus elsket». (Joh 19,26) Men denne disippelen nevnes aldri ved navn.

I Apostlenes gjerninger 12,2 kan man lese at den jødiske kong Herodes fikk Jakob henrettet, fordi han var en kristen. Ifølge Bibelen ble altså Jakob en av de første kristne martyrer etter Stefanus.