Maria Magdalena

Maria Magdalena er en av de personene i Bibelen som vi kanskje tror vi kjenner. Det er egentlig litt merkelig, for det står ikke så mye om henne i Det nye testamentet - og det mange tror de kjenner henne for, står det ikke noe om i Bibelen i det hele tatt.

Det er spesielt etter forfatteren Dan Browns bestselgerroman «Da Vinci Koden» at Maria Magdalena har blitt kjent. Her blir hun fremstilt som en kvinne som hadde et kjærlighetsforhold til Jesus. Men forestillingen om at hun hadde et spesielt nært forhold til Jesus er mye eldre.

Allerede i tidlig kristen tid kan vi lese i de apokryfe evangeliene at hun som disippel var spesielt innviet til å ha et nært forhold til Jesus. Man kan blant annet lese om henne i Maria-evangeliet, som er oppkalt etter henne. Dette evangeliet kan sannsynligvis dateres helt tilbake til det andre århundre etter Kristus.

Kvinnen som levde i synd?

Samtidig er det, spesielt i Den katolske kirke, en oppfatning om at den prostituerte kvinnen vi hører om i Luk 7,37-50 er identisk med Maria Magdalena. Dette blir imidlertid ikke bekreftet i Det nye testamentet.

Bibelen antyder heller ikke med et eneste ord at Maria Magdalena skulle være Jesu elskerinne og mor til hans barn, slik det hevdes i «Da Vinci Koden».

Maria i hagen

Til gjengjeld forteller Det nye testamentet om at Maria hadde en annen og veldig viktig betydning. Ifølge Joh 20,1-18 var hun nemlig den første som møtte Jesus etter at han var stått opp fra de døde.

Maria Magdalena er beskrevet som en av de kvinnene som fulgte Jesus. Tre dager etter korsfestelsen gikk hun ut til den hagen der han var blitt gravlagt i en klippehule. Hun ville salve kroppen hans, slik man gjorde det på den tiden.

Maria og den oppstandne Jesus

I stedet fant hun en tom grav. Jesu kropp var borte. Hun møtte en mann som hun trodde var gartneren, og hun ba ham fortelle henne hvor de hadde gjort av Jesu kropp. Da sa mannen navnet hennes, og med det samme kjente hun ham igjen. Det var Jesus!

Etter dette ble det Maria Magdalena som gikk tilbake til disiplene og fortalte at hun hadde møtt Jesus Kristus. Han hadde stått opp igjen! Den norske påskesalmen "Å salige stund uten like" av Johan Halmrast er skrevet over denne teksten.

Den første forkynner

Ifølge Johannesevangeliet er Maria Magdalena altså den første som forkynte budskapet om Jesus etter hans død og oppstandelse. Hun er den første som forteller videre til verden at Jesus ikke bare ble korsfestet, men at han også sto opp fra de døde. Det er i virkeligheten et langt mer epokegjørende og provoserende poeng enn alle forestillingene om at Maria Magdalena skulle ha et seksuelt forhold til Jesus.

På den tiden da evangeliene ble skrevet ble ikke kvinners vitnemål tillagt særlig verdi. En kvinne kunne for eksempel ikke være vitne i en rettssak. At det altså var en kvinne som var den første som fortalte videre det budskapet som hele den kristne kirke bygger på er derfor både revolusjonerende og utrolig viktig i seg selv.